Black is beautiful, Rubens to Dumas

022 KD Sybilla M125-50mb

Black is beautiful. Rubens tot Dumas       

Short History: Black is Beautiful. Rubens to Dumas was an exhibition in de Nieuwe Kerk of Amsterdam in 2008.

The research started in 2001. That year Alette Fleischer and Esther Schreuder came up with the plan to put together an exhibition about black people in the visual arts of the Netherlands. Working title: Zwart verbeeld / Blacks depicted. In 2002, Alette and Esther founded the ArtEsteem (AE) foundation for this project. Herman Keppy became chairman, Vincent Boele and Ellen Ombre took a seat on the board (later Carl Haarnack joined ArtEsteem). They received money for a first study /investigation and approached Ernst Veen, director of the Nieuwe Kerk, with a proposal. Meanwhile they talked  with experts. Alette and Esther approached professor Elizabeth McGrath (2004), Dienke Hondius and countless others including also Elmer Kolfin (2004). Kolfin offered students who could help Esther Schreuder during her research. Alette Fleischer dropped out because she received a PHD proposal.

From 2004, ArtEsteem and the Nieuwe Kerk started a collaboration. Enough funds were found so that Esther Schreuder could do four years of research for the benefit of the exhibition and catalog. Elmer Kolfin offered to help with the editing of catalog.

As the only guest – curator of the exhibition Esther Schreuder selected the works and put the exhibition together (with the Nieuwe Kerk team: Marlies Kleiterp, Vincent Boele, Arnoud Bijl). Esther approached the authors (including Carl Haarnack, Elizabeth McGrath, Jean Michel Massing, Dienke Hondius, Jacqueline de Raad and Adi Martis) for the catalog, in total 16 authors contributed. Schreuder himself wrote two essays for the catalog and numerous smaller pieces for the exhibition part of the catalog. Her seven-year research was also incorporated in media and films that were made especially for the exhibition. In addition, her research was used for the documentary that Tessa Boerman made.

In 2008 the working title of the exhibition, Zwart verbeeld, changed to Black is beautiful. Rubens to Dumas.

Design Pieter Roozen (photo Pieter Roozen)

Presentatieconcept —  Pieter Roozen
Ontwerp catalogus —  Studio Roozen
Publiciteit —  Studio Roozen
Architectuur —  Roy de Scheemaker
Interaction design —  Basket Builders
Tentoonstellingsbouw —  Iris Vormgeving
black-is-beautiful-(photo Pieter Roozen)
Black-is-beautiful-(photo Pieter Roozen)

Advisory team among others:

 • Dr. A. Bijnaar, wetenschappelijk medewerker NinSee (Nederlands Instituut Slavernij verleden een erfenis)
 • Prof C. Blotkamp, emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis nieuwste tijd aan de Vrije Universiteit
 • Prof. Dr. J. P. Filedt Kok, Universiteit van Amsterdam Dr. J.P. Filedt Kok (1943) is benoemd tot hoogleraar Atelierpraktijken en materieel-technisch kunsthistorisch onderzoek aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).
 • Prof Dr. E. McGrath,  Warburg institute in Londen Curator of the Photographic Collection & Professor of the History of Art• Iconography; Rubens; humanism
 • Dr. E. Kolfin, universitair docent Beeldende Kunst van de Nieuwere Tijd, Universiteit van Amsterdam
 • Dr. A. Martis, wetenschappelijk medewerker kunstgeschiedenis Universiteit van Utrecht
 • Prof. Dr. J.M. Massing, Fellow of King’s College, Professor in the History of Art Cambridge University
 • Prof. Dr. E.J. Sluijter, hoogleraar kunstgeschiedenis nieuwe tijd aan de Universiteit van Amsterdam
 • Dr. K. Zandvliet, Hoofd Geschiedenis Rijksmuseum Amsterdam
 • Stichting ArtEsteem: Alette Fleischer, Herman Keppy, Ellen Ombre, Carl Haarnack
 • Dr. Paul Huvenne, Director, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen (Antwerp)
black-is-beautiful- ( photo Pieter Roozen)
black-is-beautiful- (photo Pieter Roozen)

 More about the research in English below:

NL 

Het onderzoek voor de tentoonstelling

Nadat Esther Schreuder en Alette Fleischer in 2003 het concept hadden uitgekristalliseerd en de uitgangspunten, die hieronder worden beschreven, hadden geformuleerd, kon Schreuder met steun van De Nieuwe Kerk, het Amsterdams Fonds voor de Kunsten, VSB fonds en de Mondriaan Stichting tussen 2003 en 2007 belangrijke Nederlandse en buitenlandse collecties en archieven doorzoeken op kunstwerken van zwarte mensen. En werd Esther Schreuder de gastconservator van de tentoonstelling met de werktitel: Zwart verbeeld. (Alette Fleischer trok zich terug i.v.m. promotie onderzoek)

Het concept in 2003: Het onderzoeksterrein bleek zo uitgestrekt en weinig ontgonnen, dat inperking nodig was.

 • Een eerste begrenzing was: kunst gemaakt door kunstenaars uit de Nederlanden.
 • Een tweede was de periode: het zou gaan om werken vanaf de late middeleeuwen tot en met het heden.
 • Ten derde werden de werken uit België na 1830 niet betrokken in de tentoonstelling en het onderzoek. In dat jaar maakte België zich staatkundig los van Nederland. Ook in de kunsten en in de verbeelding van zwarte mensen ging België daarna zijn eigen weg.
 • Een vierde begrenzing was dat foto, film en nieuwe media, werden uitgesloten.
 • Ten vijfde werd kunstnijverheid alleen meegenomen als er een duidelijke relatie bestond met de beeldende kunsten.
black-is-beautiful- Marlene Dumas photo Pieter Roozen
black-is-beautiful- Marlene Dumas photo Pieter Roozen
007 MM 007 Meermanno_Moor

Voor de catalogus:

In een later stadium verbond Elmer Kolfin zich vanuit de Universiteit van Amsterdam aan het project. Hij deelde zijn kennis over de verbeelding van slavernij in de beeldende kunst en studenten die bij Esther Schreuder stage konden lopen en schrijven voor de catalogus.

Uiterst belangrijk was Elizabeth McGrath die het archief van de Menil Foundation, de initiatiefnemers voor de uitgaven The image of the Black in Western Art, beheerde in The Warburg Institute (Londen). Haar kennis en dit archief bleek van onschatbare waarde voor de keuze van de werken voor de tentoonstelling en haar bijdrage aan de catalogus. Ook belangrijk was de bijdragen van Adi Martis bij de keuze van de hedendaagse kunstenaars.

Esther Schreuder selecteerde als enige gast-curator voor de tentoonstelling (in overleg met het team van de Nieuwe Kerk) de volgende werken:

This slideshow requires JavaScript.

Kunstenaars: 21e -20e eeuw:  Ina van Zyl (3 works), Iris Kensmil (15 works), Charlotte Schleiffert (1 work), Remy Jungerman (1 work), Gillion Grantsaan (1 work), Elise Tak, (1), Erik van Lieshout (2), Natascha Kensmil (1), Bas Meerman (1), Berend Strik (3), Marlene Dumas (4), Jacob Zekveld (1), Anton Rooskens (2), Karel Appel (1), Charles Roelofsz (1), Johan Dijkstra (1), Jan Wiegers (1), John Raedecker (1), Nola Hatterman (1), Jan Adriaan Donker Duyvis (1), Johan Antonie Reijer Stolk,( 4), Jan Sluijters (4),

This slideshow requires JavaScript.

19e eeuw: Isaac Israels ( 7), Simon Maris (1), Charles Rochussen (4), Willem de Zwart (1), George Hendrik Breitner (3), Johan Coenraad Leich, (1), PWM Trap (1), Braakensiek (1) Johannes Hendrikus Egenberger (1), Anoniem 19 e eeuw (1),

This slideshow requires JavaScript.

18e en 17e eeuw: Pieter Tanje naar Philip van Dijck (1), Anoniem 17e eeuw (1), Jan Mostaert (1), Frans van Mieris (1), Gaspar Crayer (1), Jan Visscher (2),Cornelis van Dalen (1), Hendrik Pothoven (1), Rembrandt van Rijn (2), Anthony de Haen (1),  Cornelis Troost (1), Jacques de Gheijn II (1), Jan Mijtens (1), Romeyn de Hooghe (2), Anoniem 17 e eeuw (1), Bernard Picart (6), Philip van Dijck (1), Adriaen Lommelin (1), Jean Baptiste Madou (1), Reinier Vinkeles (3), Manufacture Gobelin (1), Albert Eckhout (3), Frans Post (1), Anoniem 17 eeuw (1), JD Herlein (1), Jacobus van der Schley (1), Abraham Lion Zeelander (1), Anoniem 17e eeuw (1), Ludwig Gottlieb Portman (1), Olfert Dapper (1), Jan Luyken (1), Pieter Ruyven (1), Jan Claudius de Cock, Anoniem 17e eeuw (1), Jan Harmenz Muller naar Hendrick Gotzius (2), Karel van Mander III (2), Franciscus van Steen naar A van Dijk (1), Otto Veen (1),Jan Boeckhorst (1), Jan van Hoecke (1), Jacob Jordaens (2), Anoniem 16e eeuw (1), Herman Swanevelt (1), Abraham Bloemaert (1), Peter Paul Rubens (1), Jan van Bijlert (1),

This slideshow requires JavaScript.

16e 15e, 14e eeuw: Anoniem 16e eeuw,  anoniem 16e eeuw (3), Maerten de Vos (1),  Nijmeegse school (1), Loyset Liedet (1), Anoniem 16e eeuw, Meester van Catharina van Kleef (1), Meesters van de Zwarte ogen (1), Anoniem 15 e eeuw (3), Meester van het Bezboradko getijdeboek (1), Anoniem (in Jacob van Maerlant) 1

This slideshow requires JavaScript.

Onder aan deze pagina: foto’s  van de tentoonstelling, films en verwijzingen naar pers en delen van de catalogus op deze site. Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen. estherschreuderwebsite@gmail.com  Zie voor recensies ed >Media and press< 

black-is-beautiful photo Pieter Roozen
black-is-beautiful photo Pieter Roozen
Deze is nu uit de lucht gehaald.

—————————————————————————————————————————————-

English

black-is-beautiful (photo Pieter Roozen)
black-is-beautiful (photo Pieter Roozen)

The research 

Esther Schreuder and Alette Fleischer crystallised their initial ideas and the concept for the exhibition in 2002 and 2003 and formulated the premises described below. Between 2003 and 2007 Schreuder was able, as guestcurator for an exhibition, with the assistance of De Nieuwe Kerk, the Amsterdams Fonds voor de Kunsten, the VSB fonds and the Mondriaan Foundation, to explore the major Dutch collections and archives, looking for artworks in which black people figured.

In 2003 the research terrain soon proved such extensive, virgin territory that some boundaries had to be established.

 • Firstly, it was decided that research should focus exclusively on art produced by artists from the Netherlands.
 • Secondly, the period for study should range from the late Middle Ages to the present day.
 • Thirdly, works produced in Belgium after 1830, the year in which this country gained political independence from the Netherlands, would not be included in the exhibition and research, as Belgium had also taken its own direction in the arts and the depiction of black people following this separation.
 • Fourthly, photography, film and new media were excluded, on the grounds that insufficient justice would be done to the unique dynamics of these within the greater whole.
 • Fifthly the applied arts were only to be included if there was a clear relationship with the fine arts.

During the course of this research various specialists enthusiastically joined the project or gave advice. Elmer Kolfin, from the University of Amsterdam, became structurally involved from 2004. Elizabeth McGrath, who has been studying black people in art for many years, put her knowledge and findings unconditionally at our disposal, involving her in regular discussions with the writers of the catalogue concerning the possible meanings and contexts of works. At the Warburg Institute in London McGrath manages the archive of the Menil Foundation, which instigated publication of The image of the Black in Western Art; this archive proved invaluable when Esther Schreuder was selecting works.

This slideshow requires JavaScript.

Scroll down for exhibition pictures and links to films, press and texts.

For more information, please feel free to contact me

estherschreuderwebsite@gmail.com   

Maarten de Vos Adoration installation Photo Esther Schreuder (c)

See reviews >Media and press< 

—————————————————————————————————————————————-

————————————————————————————————————————————–

On this site f.i.:

—————————————————————————————————————————————-

Films

Film Nalden & Djef  visiting Black is beautiful exhibition  in Dutch

link <Film Wife of Mozes> and Prof Elizabeth McGrath    (EN)                                                                               link <Film Stedman and Joanna link>  (EN)

Other links to films made for the exhibition and the website

Most films:  IDtv Production

Research, exhibition, catalogue, website and films where made possible with the support of Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), Mondriaan Stichting, VSB fonds, Prins Berhard Cultuurfonds, Stichting Doen

—————————————————————————————————————————————-

Artists in the show: Ina van Zyl (3 works), Iris Kensmil (15 works), Charlotte Schleiffert (1 work), Remy Jungerman (1 work), Gillion Grantsaan (1 work), Elise Tak, (1), Erik van Lieshout (2), Natascha Kensmil (1), Bas Meerman (1), Berend Strik (3), Marlene Dumas (4), Jacob Zekveld (1), Anton Rooskens (2), Karel Appel (1), Charles Roelofsz (1), Johan Dijkstra (1), Jan Wiegers (1), John Raedecker (1), Nola Hatterman (1), Jan Adriaan Donker Duyvis (1), Johan Antonie Reijer Stolk,( 4), Jan Sluijters/ Jan Sluyters (4), Isaac Israels ( 7), Simon Maris (1), Charles Rochussen (4), Willem de Zwart (1), George Hendrik Breitner (3), Johan Coenraad Leich, (1), PWM Trap (1), Braakensiek (1) Johannes Hendrikus Egenberger (1), Anoniem 19 e eeuw (1), Pieter Tanje naar Philip van Dijck (1), Anoniem 17e eeuw (1), Jan Mostaert (1), Frans van Mieris (1), Gaspar Crayer (1), Jan Visscher (2),Cornelis van Dalen (1), Hendrik Pothoven (1), Rembrandt van Rijn (2), Anthony de Haen (1),  Cornelis Troost (1), Jacques de Gheijn II (1), Jan Mijtens (1), Romeyn de Hooghe (2), Anoniem 17 e eeuw (1), Bernard Picart (6), Philip van Dijck (1), Adriaen Lommelin (1), Jean Baptiste Madou (1), Reinier Vinkeles (3), Manufacture Gobelin (1), Albert Eckhout (3), Frans Post (1), Anoniem 17 eeuw (1), JD Herlein (1), Jacobus van der Schley (1), Abraham Lion Zeelander (1), Anoniem 17e eeuw (1), Ludwig Gottlieb Portman (1), Olfert Dapper (1), Jan Luyken (1), Pieter Ruyven (1), Jan Claudius de Cock, Anoniem 17e eeuw (1), Jan Harmenz Muller naar Hendrick Gotzius (2) < Karel van Mander III (2), Franciscus van Steen naar A van Dijk (1), Otto Veen (1), Anoniem 16e eeuw, Jan Boeckhorst (1), Jan van Hoecke (1), Jacob Jordaens (2), Anoniem 16e eeuw (1), Herman Swanevelt (1), Abraham Bloemaert (1), Peter Paul Rubens (1), Jan van Bijlert (1), anoniem 16e eeuw (3), Maerten de Vos (1),  Nijmeegse school (1), Loyset Liedet (1), Anoniem 16e eeuw, Meester van Catharina van Kleef (1), Meesters van de Zwarte ogen (1), Anoniem 15 e eeuw (3), Meester van het Bezboradko getijdeboek (1), Anoniem (in Jacob van Maerlant) 1

—————————————————————————————————————————————

The making of the exhibition

BB werkfoto Jungerman
BB 080718 inrichten foto Esther Schreuder (c)
Bas Meerman, Iris Kensmil Erik van Lieshout foto Esther Schreuder
Bas Meerman, Iris Kensmil Erik van Lieshout
bb hedend eind
Tessa Boerman, Melle van Essen en Irene Kensmil foto Esther Schreuder
Tessa Boerman, Melle van Essen en Irene Kensmil voor de film Zwart belicht

Publiek tijdens tentoonstelling

Publiek tijdens tentoonstelling

werken:

This slideshow requires JavaScript.

Jordaens

This slideshow requires JavaScript.

Rembrandt

This slideshow requires JavaScript.

Koningen in de aanbidding

This slideshow requires JavaScript.

PP Rubens

PP Rubens
PP Rubens

About me:

In 2008 I was guest curator of the exhibition Black is beautiful. Rubens to Dumas. Important advisors: Elizabeth McGrath (Rubens and colleagues, Warburg institute Image of the Black in Western Art collection), Carl Haarnack (slavery in books), Elmer Kolfin (slavery in prints and paintings) en Adi Martis (contemporary art). Gary Schwartz made his research for The Image of the Black in Western Art available to me.

Black beautiful Rubens to Dumas cover
Black beautiful Rubens to Dumas cover

In 2012 my Anniversary book: 100 years Schiller 1912-2012 was published. Initiative, idea, text and editing (ES). Design and photography Monica Schokkenbroek.

Schiller in Parool boekje 26-11-2012 Paul Arnoldussen
Schiller in Parool boekje 26-11-2012 Paul Arnoldussen

In 2013 my book Cobra aan de grachtCobra on the Canal was published by Samsara publications.

In 2014 my essay ‘Painted Blacks and Radical Imagery in the Netherlands (1900-1940)’ was published in The Image of the Black in Western Art Volume V (I). (ed. David Bindman, Henry Louis Gates jr.)

In 2017 I published a book about the black servants at the Court of the Royal Van Oranje family. More than a thousand documents have been found about their lives. (only in Dutch)

Cupido en Sideron Cover 30-8-2017

All photos on this site are not intended for any commercial purpose. I have tried to trace all the rules and rights of all images. As far as I know, these images can be used in this way. If you ar a copyright holder and would like a piece of your work removed or the creditline changed then please do not hesitate to contact me.

estherschreuderwebsite@gmail.com