Jonge vrouw met hoed / Young woman with hat in Rijksmuseum Amsterdam

Simon Maris 1873 –1935 Negerinnetje, of Jonge vrouw met hoed z.j. Olieverf op doek, 41 x 29 cm Rijksmuseum, Amsterdam,

English below 

Op dit schilderij van Simon Maris zit een jonge vrouw in negentiende-eeuwse kleding op een grote, waarschijnlijk zeventiende-eeuwse of neostijl stoel. Het portretje heeft iets theatraals door de waaier die de vrouw in haar hand heeft en door de grote hoed waar haar gezicht zo mooi tegen afsteekt. Een spiegel laat haar hoed ook van de achterkant zien. Het gezichtje en de handen van de jonge vrouw zijn fijn uitgewerkt, haar kleding is juist in losse toetsen om haar heen geschilderd. Van dit meisje of deze vrouw zijn mogelijk meerdere versies geschilderd door Maris. Het Rijksmuseum houdt de titel Negerinnetje aan voor het werk, een andere, waarschijnlijk veel latere, versie heeft daarentegen de titel Mevr. Allwood zowel als Mevr. Alting meegekregen.

De laatste titel komt van een eigenaar die zegt het werk van Maris zelf te hebben gekocht. Misschien was Mevrouw Alting haar naam, al is ze op het schilderij wel erg jong om getrouwd te zijn. Simon Maris kwam uit het vermaarde schildersgeslacht van Willem 1844 –1910, Matthijs 1839 –1917 en Jacob Maris 1838 –1899. Zijn vader Willem Maris gaf hem les en Simon bleef de rest van zijn leven werken onder de invloed van die lessen. In 1892 volgde hij een opleiding aan de Haagse Academie en in 1895 ging hij naar Antwerpen om daar aan de academie verder te studeren. Na de dood van Thérèse Schwartze 1851 –1918 gold Simon Maris als dé portrettist van Amsterdam. Hij was jarenlang zeer goed bevriend met Piet Mondriaan 1872–1944, een opmerkelijke vriendschap tussen een beeldenstormer van de vroege twintigste eeuw en een behoudende drager van tradities. Maris’ werk was altijd tegen dat van zijn directe voorgangers van de Haagse School aan blijven leunen. In zijn atelier kwamen echter vele nieuwlichters samen.

Esther Schreuder fragment uit Black is beautiful, Rubens tot Dumas catalogus 2008

Bovenstaand onderzoek is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het de Mondriaan Stichting en het VSB fonds.

English

Simon Maris detail of painting
Simon Maris (1873-1935) Little negress, or Young woman with a hat, n.y. Oil on canvas, 41 x 29 cm Rijksmuseum Amsterdam

In this painting by Simon Maris a young black woman in nineteenth-century clothing is seated on a large, probably seventeenth-century chair, although it may also be a reproduction. The little portrait has a theatrical air, on account of the fan which the woman holds in her hand and the large hat against which her face stands out so beautifully. A mirror also shows her hat from the rear. The woman’s face and hands have been finely finished, while her clothing has been painted in loose strokes around her.

Several versions of this girl or woman were painted by Maris. The Rijksmuseum continues to call the work Little negress, while another, probably much later version has been entitled both Mrs. Allwood and Mrs. Alting. The latter title derives from an owner of the work who claimed to have bought the picture from Maris himself. So this black woman may have been called Mrs Alting.

Simon Maris came from the renowned family of painters, Willem (1844-1910), Matthijs (1839-1917) and Jacob Maris (1838-1899). His father Willem Maris gave him lessons and Simon’s work was influenced by these lessons for the rest of his life. In 1892 he trained briefly at the Haagse Academie; in 1895 he went to Antwerp to continue his studies at the academy there. After the death of Thérèse Schwartze (1851-1918), Simon Maris was regarded as the leading portraitist in Amsterdam.

For many years he was also a close friend of Piet Mondriaan.

It was remarkable friendship between an iconoclast of the early twentieth century and a conservative observer and transmitter of traditions. Maris’ work always remained indebted to his immediate predecessors of the Hague School, although many modernists met in his studio.Esther Schreuder in Black is beautiful, Rubens to Dumas catalogue .

Research made possible through funding from the Mondriaan Foundation and the VSB fund

contact: estherschreuderwebsite@gmail.com