Cupido en Sideron

Cupido en Sideron. Twee Moren aan het hof van Oranje.

Zwarte kinderen aan de Europese hoven

Talloze kinderen werden uit Afrika, het Caribische gebied en de Oost naar de Republiek gebracht in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. Het overgrote deel werd  opgeleid tot bediende. Vooral de jongetjes, werden vastgelegd op kunstwerken.

Hieronder bijvoorbeeld een kleine selectie leden van de familie Van Oranje- Nassau en enkele verwanten met kunstwerken waarop zwarte jongens en mannen staan.

stambom-test-2.jpg

Van een aantal van deze kinderen en later volwassenen is inmiddels meer bekend.

Guan Anthony Sideron Curaçao 1756 –  1803 Paleis Oranienstein.

Zie op deze site over hem o.a.:

Willem Frederik Cupido (n) kunst van Guinea ca 1758 – 1806 Dietz

Zie o.a.:

En linken naar de honderden nazaten van Cupido na 1863 onder aan deze pagina.

Het leven van Willem Frederik Cupido en Guan Anthony Sideron aan het hof bij de familie Van Oranje staat uitvoerig beschreven in

Cupido en Sideron Cover 30-8-2017

Er was een tentoonstelling in Den Haag met kunstwerken waar zij op staan en documenten van de hand van zowel Sideron als Cupido.

Haags Historisch

Impressie van de opening en tentoonstelling is hier te vinden

Media en pers over de tentoonstelling en het boek

Het hele onderzoek kon gedaan worden door de steun van:

Gravin van BylandtLogo downloads NL web roodHaags Historisch Museum

logo PBCFLogo VSB