Wie weet er meer over het leven van Susanna Dumion? Geboren in Suriname 1713, gestorven in Haarlem in 1818

Susanne Dumion collection Teylers Museum Haarlem (Holland)
Susanna Dumion portrait celebrating her 100 year birthday collection Teylers Museum Haarlem (Holland)

Anoniem Portret van Susanna Dumion 1813 Krijttekening rood/zwart, 23,4 x 18,3 cm Teylers Museum, Haarlem,

Honderd jaar is de kleine zwarte dame op dit portret. Ze heeft een opvallende hoed op, zit in een leunstoel en is speciaal voor de gelegenheid in het wit gekleed. Honderd jaar is ook nu nog zeer bijzonder en een reden voor extra aandacht en feest. Rond 1800 was het helemaal ongewoon en verzamelde men afbeeldingen van honderdjarigen. Deze tekening komt uit de collectie van de geschiedkundige en verzamelaar Adriaan van der Willigen.

Behalve voor de verjaring van een honderdjarige was er in de achttiende en negentiende eeuw ook veel aandacht voor diens overlijden. Dit haalde meestal de krant, waarbij soms het ziekbed uitvoerig werd beschreven. Susanna Dumions overlijden werd ook in de krant gepubliceerd en daarom is nu bekend hoe ze heette, waar ze geboren was en waar ze in 1818 stierf.

De Kunst en Letterbode meldde: ‘Haarlem, Op den 12den November overleed alhier in den hoogen ouderdom van 105 jaren, Suzanna Dumion, in de Kolonie Suriname geboren.’ In haar overlijdensakte staat verder vermeld dat Dumion in de Kleine Houtstraat woonde, geen beroep had en ongehuwd was. Verdere gegevens over haar zijn tot nu toe nog niet boven water gekomen. De kunstenaar van dit portret is onbekend.

Rond 1800 waren portretten van honderdjarigen een Haarlems genre geworden, en de kunstenaars die zich er op toelegden, waren Taco Jelgersma 1702 –1795, Cornelis van Noorde 1731 –1795, Wybrand Hendriks 1744 –1831, Hermanus van Brussel 1763 –1815, Hendrik Schwegman 1761 –1816 en Abraham Vallenduuk 1723? –1788?.

Zie voor literatuur en voetnoten de tentoonstellingscatalogus Black is beautiful, Rubens tot Dumas (2008)

Contact estherschreuderwebsite@gmail.com

Ook kreeg ik twee reacties (Ernst Spek en Nico Eigenhuis) over de vermelding van Abraham Dumion in de doopgegevens van de Evangelische Broedergemeente. Mogelijk komt deze jongen van dezelfde plantage als Susanna of waren zij bezit van dezelfde familie? Suriname: Lidmaten der Evangelische Broedergemeente, (Slaven-)Naam: Dumion

(Slaven-)Naam Dumion
Doopnaam Abraham
Datum doop 1797-07-09
Overlijdensdatum 1800-07-16

En Jean Jacques Vrij heeft inmiddels veel meer gegevens over haar leven in vooral Amsterdam gepubliceerd. Zie https://estherschreuder.wordpress.com/2015/07/23/weer-een-geschiedenis-van-een-body-in-art-in-kaart-gebracht-susanna-dumion/

About me

In 2008 I was guest curator of the exhibition Black is beautiful. Rubens to Dumas. Important advisors: Elizabeth McGrath (Rubens and colleagues, Warburg institute Image of the Black in Western Art collection), Carl Haarnack (slavery in books), Elmer Kolfin (slavery in prints and paintings) en Adi Martis (contemporary art). Gary Schwartz made his research for The Image of the Black in Western Art available to me.

Black beautiful Rubens to Dumas cover
Black beautiful Rubens to Dumas cover

In 2014 my essay ‘Painted Blacks and Radical Imagery in the Netherlands (1900-1940)’ was published in The Image of the Black in Western Art Volume V (I). (ed. David Bindman, Henry Louis Gates jr.)

In 2017 I published a book about the black servants at the Court of the Royal Van Oranje family. More than a thousand documents have been found about their lives. (only in Dutch)

Cupido en Sideron Cover 30-8-2017

All photos on this site are not intended for any commercial purpose. I have tried to trace all the rules and rights of all images. As far as I know, these images can be used in this way. If you ar a copyright holder and would like a piece of your work removed or the creditline changed then please do not hesitate to contact me.

For more information, please feel free to contact me   estherschreuderwebsite@gmail.com