Nazaten van Willem Frederik Cupido in Nederland

Wilhelmina Cupido 1802-1862

DSC_8740 doop dochter Cupido 29,35 oktober 1802

Doop van Wilhelmina Cupido wordt betaald door het hof. Collectie Koninklijke Verzamelingen

Van de drie kinderen die Willem Frederik Cupido kreeg met Catharina Lowe, bereikte alleen (Sophia Frederika, Louisa ) Wilhelmina Cupido (n) de volwassen leeftijd. Het hof ondersteunde haar financieel waardoor zij een opleiding kon volgen. In 1818 vertrok ze op ongeveer zestienjarige leeftijd naar Den Haag om te gaan werken bij Sartor, waarschijnlijk mejuffrouw  J. Sartor  ‘Marchande des modes’ in de Venestraat. Deze straat ligt in het winkelcentrum van Den Haag niet ver van het buitenhof.

J Santor

Wilhelmina Cupido kreeg haar kostgeld van prinses Wilhelmina van Pruisen, die inmiddels ook weer in Den Haag woonde. Na de dood van de prinses in 1820 nam koning Willem I deze uitgave van zijn moeder over.

Wilhelmina Cupido leerde tussen 1818 en 1832  Gottfried Hehl kennen. Deze Dillenburger was een jaar ouder dan Wilhelmina en in 1818 in Nederlandse dienst gegaan bij het 5de Regiment Nassause Lichte Infanterie. Zijn uiterlijk werd bij zijn registratie vermeld: ovaal gezicht, gewone neus en mond, grijze ogen, blonde wenkbrauwen en blond haar.

Een paar jaar later promoveerde Gottfried  tot grenadier en sergeant bij het Garderegiment Grenadiers en Jagers. Van koning Willem I kreeg hij in 1831 het Metalen Kruis uitgereikt voor zijn deelname aan de Tiendaagse Veldtocht tegen het opstandige België. Hij raakte hierbij in 1830 in Brussel gewond door een kogel.

Terwijl hij in Antwerpen gestationeerd was, beviel de inmiddels dertigjarige ongetrouwde Wilhelmina Cupido in 1832 in Delft van hun eerste dochter en Cupido’s eerste kleinkind. De boreling werd Wilhelmina Godefridina Hehl gedoopt en door haar vader erkent. Een jaar later kwam vader Gottfried inDelft bij zijn vrouw en dochter wonen. Kort hierna moeten ze naar Zundert verhuisd zijn want in 1834 werd hun tweede kind, een zoon: Godefridus Wilhelmus, in Zundert geboren.  Het stel was nog steeds niet getrouwd. Pas in 1835 werden Wilhelmina en Gottfried in Goirle in de echt verbonden, waarbij de twee kinderen officieel werden ingeschreven – iets wat vaker gebeurde in de registers van die tijd.

Gottfried werd, na zijn militaire loopbaan, belastinginner (commies). Misschien is dat de reden dat ze vaak verhuisden. Hun derde kind, Josephina Henriette Christina Sophie Hehl,  werd in Ginneken (nu een wijk van Breda) geboren. Een paar jaar later verhuisden ze opnieuw. Dit keer naar Asten, waar in 1840 een derde dochter werd geboren. Zij kreeg de naam Christiana Sophia Cornelia Margaretha Hehl (zie foto hieronder).

Vier jaar later, Wilhelmina was inmiddels 42, volgde in Valkenswaard een zoon, Maurits Daniel Antonie Hendrik Julius Hehl. Al hun vijf kinderen bereikten, in tegenstelling tot de twee broertjes van Wilhelmina, de volwassen leeftijd.

In 1849 vestigde het gezin zich in Bladel. De inmiddels zeventienjarige Wilhelmina Godefrida Hehl werd er dienstbode, de oudste zoon Godefridus ging in de leer bij een hoefsmid en de andere drie kinderen gingen er naar school.

De laatste verhuizing met het hele gezin volgde in 1852 naar Vught in Brabant.

Het gezin Hehl in Vught

Vijf jaar later ging Gottfried Hehl met pensioen. De krant maakte er melding van dat ‘G Hehl commies der 2de kl bij de Rijksbelasting te Vught’ een jaarlijks pensioen kreeg van 328 gulden.

Op 26 september 1862 overleed Wilhelmina Cupido(n). Haar man Gottfried stierf anderhalf jaar later, in januari 1764.

Overlijden Wilhelmina Cupido

Toen Wilhelmina Cupido op 59jarige leeftijd stierf, had ze inmiddels vier kleinkinderen. Er zouden er nog minstens tien volgen.

Nergens is, in de tot nu toe gevonden documenten, een vermelding dat zij een vader van Afrikaanse herkomst heeft of een verwijzing naar haar, waarschijnlijk, bruine huidskleur.

Beide zoons van Wilhelmina en Gottfried gingen in militaire dienst. Van de oudste zoon, Godefridus Wilhelmus, werd het uiterlijk beschreven. Hij had bruine ogen, bruin haar, een gewone neus, brede mond en verder geen bijzondere kenmerken.

Van de derde dochter, Christiana Sophia Cornelia Margaretha Hehl, is bij de nakomelingen een originele foto bewaard gebleven.

20170908 Heren Molshoek AM Minnaard Fotografie (101) detail

(met dank aan de familie Molhoek en het Haags Historisch Museum)

Hieronder nakomelingen van Cupido tot 1862, het jaar dat Cupido’s dochter stierf. Een jaar later, in 1863, werd de slavernij in de koloniën afgeschaft.

Het eerste kleinkind van Cupido, Wilhelmina Godefrida Helh (1832-1879) was inmiddels getrouwd met Leonardus Varossieau en had inmiddels een dochter met de naam Cornelia Leonardina Varossieau (1856-1926).

Cupido’s eerste kleinzoon Godefridus Wilhelmus Hehl (1834-1873) was getrouwd met Wilhelmina Carolina Bolman en had een zoon Carel Wilhelmus Hehl (1860-1925).

Josephina Henriette Hehl (1836-1897) was getrouwd met Cornelis Hemmes en had inmiddels twee kinderen: Sophia Hemmes (1858-1918)  en Pieternella Antonia Hemmes (1861- ?).

De twee andere kleinkinderen van Cupido trouwden later ook en kregen kinderen.  Minstens veertien achterkleinkinderen van Cupido trouwden en zorgden voor nog meer nazaten van Cupido. Hieronder het beginschema tot 1863

Stamboom tot 1763

Hierin zijn al de familienamen Hehl, Varossieau, Hemmes, Brittijn, Ruis, Kuis en Waardeloo te vinden. Deze vijf kleinkinderen zouden voor minsten 21 achterkleinkinderen zorgen die de volwassen leeftijd haalden.

De vele generaties en meer familienamen hierna staan in het boek

Zie

Zie voor foto’s van enkele van Cupido’s nazaten  Het Haags Historisch Museum

20170918_163921

 

%d bloggers like this: