Cupido ⇒ dochter: Wilhelmina Cupido ⇒ kleinkind: 1 Wilhelmina Hehl ⇒ Varossieau ⇒ Brittijn – Hage – Bilsen – Jonkers – Kloot – Weggeman – Demaat – Smit – Middendorp – Timmers – Van Mourik – Rebel

De nazaten van Willem Frederik Cupido via zijn eerste kleindochter Wilhelmina Hehl. De lijn Brittijn. Dat zijn mensen met de familienamen: Varossieau – Brittijn – Hage – Bilsen – Jonkers – Kloot – Weggeman – Demaat – Smit – Middendorp – Timmers – Van Mourik – Rebel

detail Cupido Rijksmuseum
Cupido op circa 10 jarige leeftijd

Willem Frederik Cupido werd geboren aan de kust van Guinea, en kwam in 1766 op ongeveer zevenjarige leeftijd aan het hof van stadhouder Willem V terecht. Waarschijnlijk werd hij cadeau gegeven. Hij bleef zijn hele leven in dienst van de stadhouder, trouwde en kreeg drie kinderen. In 1806 stierf hij, waarschijnlijk aan TBC, in Dietz.

Willem Frederik Cupido(-n) (kust van Guinee circa 1758-1806 Dietz) trouwde in 1802 met Catharina Löwe uit Wetzlar.

DSC_0461 1812 Catharina Cupido ontvangst handtekening jpg
detail van document uit de collectie van de Koninklijke Verzamelingen

Zij kregen: Wilhelmina Cupido (soms Cupidon), Willem Frederik Cupido en Frederik Cupido. Van deze drie kinderen bereikte alleen Wilhelmina Cupido (Dietz 1802-1862 Vught ) de volwassen leeftijd.

Wilhelmina Cupido kreeg in Nederland met de blonde Dillenburger Gottfried Hehl (Dillenburg 1801-1864 Vught) vijf kinderen.

Wilhelmina’s eerste kind werd in 1832 in Delft geboren. Ze was toen nog niet getrouwd met Gottfried Hehl, maar werd wel zijn huisvrouw genoemd. Mogelijk had hij haar wel zijn huwelijksbelofte gedaan. Wilhelmina Cupido woonde aan het Marktveld wijk 4 nr 417. Haar man was op de citadel in Antwerpen gelegerd.De boreling was  een meisje en werd Wilhelmina Godefridina Hehl of Wilhelmina Godefrida Hehl, genoemd.

geboorte Wilhelmina Godefridina Hehl in Delft 1832 detail

Een jaar later kwam Gottfried bij zijn vrouw en dochter in Delft wonen. Het stel zou pas in 1835 trouwen.

Cupido’s eerste kleinkind Wilhelmina Godefridina Hehl (Delft 1832-1879 Waalwijk),  trouwde in 1853 in Waalwijk met de schoenmaker Leonardus Varossieau  (1821?-Waalwijk). Ze kregen zeven kinderen.  Drie overleden jong: Sophina Wilhelmina Varossieau (1853-1857), Josephine Henriette (1858 ) Jan Johan Varossieau (1865-1867) en Arie Johann Varosseiau  die op tienjarige leeftijd overleed in 1878.

Drie dochters bereikten de volwassen leeftijd: Cornelia Leonardina Varossieau (1856-1926), Sophia Godefrida Varossieau (1863-)  en Leonardina Varossieau (1871-1926?)

Willem Frederik Cupido > Wilhelmina Cupido > Wilhelmina Godefrida Hehl > Cornelia Leonardina Varossieau

Wilhelmina’s Hehls eerste dochter Cornelia Leonardina Varossieau (Waalwijk 1856 – 1926 Rotterdam) trouwde in Bavel met de koetsier Willem Brittijn (Breda 1857-1936). Het echtpaar verhuisde een paar jaar later naar Rotterdam, waar Willem Brittijn nachtwaker werd. Ze kregen minstens zeven kinderen: 1 Leonardus Johannes Brittijn (Ginneken Bavel 1881-?), 2 Wilhelmus Cornelis Brittijn (Bavel 1881-1942), 3 Hubertus Marinus Brittijn (1884-), 4 Wilhelmina Hubertina Brittijn (1886- 1935), 5 Johanna Christina Brittijn (1889-1977),  6 Karel Brittijn (1892-1945) en 7 Jan Brittijn (1896-?).  (zie verderop voor huwelijken en kinderen)

Varossieau Brittijn in Rotterdam
Hier mist een zoon, Wilhelmus Cornelis. Die is waarschijnlijk al het huis uit.

De tweede dochter van Cupido’s eerste kleinkind Wilhelmina Hehl, Sophia Godefrida Varossieau, trouwde ook met een Brittijn: Jan Cornelis Brittijn (1860-)  uit Den Bosch. Zij gingen in Den Haag wonen. Het echtpaar bleef, lijkt het, kinderloos. Zie voor de verdere stamboom van de derde achterkleindochter van Cupido Leonardina Varossieau (1871-1926) de volgende pagina: Hehl – Varossieau- Felix. De Felix lijn.

Hier volgt de Brittijn – Hage – Bilsen – Jonkers – Kloot – Weggeman – Demaat – Smit – Middendorp – Timmers – Van Mourik – Rebel lijn.

Cornelia Leonardina Varossieau’s eerste kind: Leonardus Johannes Brittijn:

Willem Frederik Cupido ⇒ Wilhelmina Cupido ⇒ Wilhelmina Godefrida Hehl ⇒ Cornelia Leonardina Varossieau ⇒ Leonardus Johannes Brittijn

Leonardus Johannes Brittijn (1881-1917) trouwde in 1899 in Rotterdam met de zeventienjarige Bernardina Lamerée. Ze kregen minstens zes kinderen: Willem Gerardus Hendrik Brittijn 1900, Johanna Maria Brittijn in 1903, Gerardus Hendrik Brittijn in 1905, Cornelia Leonardina Brittijn in 1907  Bernardina Brittijn in 1908, Wilhelmina Brittijn 1911.

Zijn oudste zoon Willem Gerardus Hendrik Brittijn trouwde met Cornelia Schröder, Ze kregen twee kinderen Everardus Cornelis Brittijn in 1925 en Willy Cornelia Brittijn in 1928.

Johanna Maria Brittijn trouwde in 1924 met Maarten Hage. Ze kregen twee kinderen Bernadina Jacomina Hage en Izak Leonardus Johannes Hage.

Cornelia Leonardina Brittijn trouwde met M van Bilsen. Ze kregen Pieternella Bernardina Bilsen 1932-1980

Bernardina Brittijn trouwde met Jacobus Snelders. In 1936 scheidde het echtpaar.

Wilhelmina Brittijn trouwde in 1932 met Jacob Adrianus Kloot. Het echtpaar vierde hun vijftig jarig huwelijk waarbij een foto werd afgedrukt in de krant.

Wilhelmina Brittijn en Kloot
Delpher: Het Vrije Volk 17-8-1982

Tot zover de tak :  Leonardus Johannes Brittijn.

Cornelia Leonardina Varossieau’s tweede kind: Wilhelmus Cornelis Brittijn

Willem Frederik Cupido ⇒ Wilhelmina Cupido ⇒ Wilhelmina Godefrida Hehl ⇒ Cornelia Leonardina Varossieau ⇒ Wilhelmus Cornelis Brittijn

Wilhelmus Cornelis Brittijn (Bavel 1881-1942 Portugaal) werd koetsier en caféhouder. Hij trad twee keer in het huwelijk met dezelfde vrouw: Hillegonda Adriana Wijnveldt (1883-1939). Ze kregen vijf kinderen: Cornelia Leonardina Brittijn (1907-). Katrina Maria Wilhelmina Brittijn (1910-) Jan Cornelis Brittijn (1914-) Sophia Goverdina Brittijn (1917-) en Willem Cornelis Brittijn (1919-).

Kassière Cornelia Leonardina Brittijn trouwde in 1929 met de loswerkman Heinrich Marinus Weggeman (1899-). Ze kregen twee kinderen: Heinrich Marinus Arie Weggeman  in 1933 en Cornelia Maria Hillegonda Weggeman in 1939.

Katrina Maria Wilhelmina Brittijn trouwde met Carel Cornelis Smit. Ze kregen een zoon Barend Bertus Smit

Tot zover de tak van Wilhelmus Cornelis Brittijn.

Cornelia Leonardina Varossieau’s derde kind: Hubertus Marinus Brittijn

Willem Frederik Cupido > Wilhelmina Cupido > Wilhelmina Godefrida Hehl > Cornelia Leonardina Varossieau > Hubertus Marinus Brittijn.

Hubertus Marinus Brittijn (1884-) was wachtmeester bij de cavalerie en trouwde met Louisa Johanna Elisabeth van Bommel (- 1960 Groningen). Of het echtpaar kinderen kreeg is niet bekend. Tot zover Hubertus Marinus Brittijn. 

Cornelia Leonardina Varossieau’s vierde kind: Wilhelmina Hubertina Brittijn

Willem Frederik Cupido ⇒ Wilhelmina Cupido ⇒ Wilhelmina Godefrida Hehl ⇒ Cornelia Leonardina Varossieau ⇒Wilhelmina Hubertina Brittijn.

Gezinsfoto Wilhelmina Huberd(t)ina Brittijn en Theunis Jonkers rond 1917
Wilhelmina Hubertina Brittijn (1886- 1935) Theunis Jonkers, Hesterina Cornelia Jonkers (1904-1944). Cornelia Leonardina Jonkers (1905-1968) Theunis Jonkers (1907-1957) en Johanna Christina Jonkers (1912-1990/95) (met dank aan Alma Rebel – Van Mourik)

Wilhelmina Hubertina Brittijn (1886- 1935) trouwde met Theunis Jonkers en kreeg vier kinderen: Hesterina Cornelia Jonkers (1904). Cornelia Leonardina Jonkers (1905-) Theunis Jonkers 1907 en Johanna Christina Jonkers (1912).

4 kinderen Jonkers
De vier kinderen Jonkers (met dank aan Alma Rebel – Van Mourik)

Hesterina Cornelia Jonkers (1-2-1904 – 1944) trouwde op vijfentwintigjarige leeftijd met Leendert Adriaan Hage.  Hesterina kwam in 1944 op Dolle Dinsdag in Apeldoorn, waar de hoogste nazileider Seys-Inquart zijn hoofdkwartier inrichtte, om. Hoe precies is niet helemaal duidelijk. De kinderen, dochter Mies Hage en zoon Wil Hage, hebben de dag wel overleefd.

Cornelia Leonardina Jonkers en Jacoba Groeneveld
Cornelia Leonardina Jonkers en haar dochter Jacoba Groeneveld

Cornelia Leonardina Jonkers (5-4-1905 -18-9-1968 Duitsland). Cornelia Leonardina Jonkers trouwde met Karel Groeneveld. Het echtpaar kreeg een dochter Jacoba Groeneveld. Cornelia Leonardina Jonkers liet zich kort na haar huwelijk van Karel Groeneveld scheiden en hertrouwde met Herman Bukatz.  Haar dochter Jacoba Groeneveld trouwde met Jan van Mourik. Ze kregen twee kinderen een zoonen een dochter. De zoon, Ton van Mourik (1956), heeft vier kinderen en er zijn vijf kleinkinderen. Dochter Alma van Mourik (1967) trouwde met de Dick Rebel. Zij kregen drie kinderen Rebel.

Alma Rebel
Alma Rebel – Van Mourik

Theunis Jonkers geb. 6-2-1907 overleden in 1957. Theunis Jonkers trouwde in 1937 met de Rotterdamse Geertruid Stevens (1917). Ze kregen tenminste 1 kind: Wilhelmina Martina Jonkers, geboren Rotterdam 22-9-1938

Johanna Christina Jonkers 1929
Johanna Christina Jonkers

Johanna Christina Jonkers (14-3-1912 – tussen 1990-1995). Johanna Christina Jonkers is kort getrouwd geweest met Jaap Timmers. Zij kregen één zoon Frans Timmers. Frans Timmers heeft 2 kinderen gekregen, Rob Timmers en Marion Timmers.

Tot zover de lijn Wilhelmina Hubertina Brittijn naar het heden.

Cornelia Leonardina Varossieau’s vijfde kind: Johanna Christina Brittijn 

Willem Frederik Cupido > Wilhelmina Cupido > Wilhelmina Godefrida Hehl > Cornelia Leonardina Varossieau >Johanna Christina Brittijn.

Johanna Christina Brittijn (1889 – 1977 Amsterdam) werd dienstbode en trouwde met Pieter Johannes Demaat een handelsreiziger en grossier uit Amsterdam. Daarvoor woonden ze in Amsterdam en Haarlem. Ze kregen Christina Antoinetta Leonardina Demaat in 1914, Op hun gezinskaart staan minstens nog twee kinderen die van Johanna Christina kunnen zijn:  Cornelia Leonardina Demaat en Pieter Demaat. Het echtpaar Brittijn Demaat is in 1970 gescheiden. Cornelia Leonardina Demaat trouwde met Atze van der Schaaf (familie van mij). (met dank aan Betsy Eimers)

Brittijn Demaat Amsterdam

Christina Antoinetta Leonardina Demaat (1914-)  zou trouwen met Martinus Johannes Wilhelm Middendorp. Het gezin woonde afwisselend in Amsterdam, waaronder de Curaçaostraat en Haarlemmermeer. Ze kregen twee zonen Cornelis Pieter Middendorp in 1942 en Martinus Middendorp in Amsterdam in 1945

Cornelia Leonardina Varossieau’s zesde kind: Karel Brittijn

Willem Frederik Cupido ⇒ Wilhelmina Cupido ⇒ Wilhelmina Godefrida Hehl ⇒ Cornelia Leonardina Varossieau ⇒Karel Brittijn.

Karel Brittijn (1892-1945) werd caféhouder en trouwde in 1917 met Maria Elisabeth Serné (1898-1919). Ze kregen twee zonen Willem Hendrik Brittijn (1918-?) en Hendrik Cornelis Brittijn (1919-?). Mogelijk stierf de moeder in of kort na het kraambed.

cafe Karel Brittijn
Rotterdamsch Nieuwsblad 6-7-1923

Karel Brittijn zou in 1945 in Bandoeng om het leven komen als burger die tegen de vijand vocht.

Cornelia Leonardina Varossieau’s zevende kind: Jan Brittijn

Willem Frederik Cupido ⇒ Wilhelmina Cupido ⇒ Wilhelmina Godefrida Hehl ⇒ Cornelia Leonardina Varossieau ⇒ Jan Brittijn (1896-?)

Het Haags Historisch Museum organiseert 21 juni 2018 een (besloten) nazaten dag. Zie https://www.haagshistorischmuseum.nl/nieuws/avondprogramma-nazaten-cupido

Voor aanvullingen foto’s en verbeteringen contact: estherschreuderwebsite@gmail.com

Zie voor het leven van Willem Frederik Cupido aan het hof bij de familie Van Oranje

About me

In 2008 I was guest curator of the exhibition Black is beautiful. Rubens to Dumas. Important advisors: Elizabeth McGrath (Rubens and colleagues, Warburg institute Image of the Black in Western Art collection), Carl Haarnack (slavery in books), Elmer Kolfin (slavery in prints and paintings) en Adi Martis (contemporary art). Gary Schwartz made his research for The Image of the Black in Western Art available to me.

Black beautiful Rubens to Dumas cover
Black beautiful Rubens to Dumas cover

In 2014 my essay ‘Painted Blacks and Radical Imagery in the Netherlands (1900-1940)’ was published in The Image of the Black in Western Art Volume V (I). (ed. David Bindman, Henry Louis Gates jr.)

In 2017 I published a book about the black servants at the Court of the Royal Van Oranje family. More than a thousand documents have been found about their lives. (only in Dutch)

Cupido en Sideron Cover 30-8-2017

All photos on this site are not intended for any commercial purpose. I have tried to trace all the rules and rights of all images. As far as I know, these images can be used in this way. If you ar a copyright holder and would like a piece of your work removed or the creditline changed then please do not hesitate to contact me.

estherschreuderwebsite@gmail.com