Publications / Publicaties

2020 MAS Antwerpen bijdrage aan tentoonstellingscatalogus.

2019 Geschiedenis  magazine Maart (Bedienden aan het hof van Willem V pdf: 50-53_GSM19_TDS nr 2),September (over Hendrik Adrianis, de “Indiaan’ van Wilhelmina van Pruisen en haar bijzondere entourage pdf: 50-52_GSM19_TDS nr 6) Oktober 24-26_GSM19_TDS nr 7 (over de brand in Paleis Noordeinde en het bijzondere bezit van Lakeien, waaronder vele schilderijen), November (over het 25 jarig huwelijksfeest van Willem V en Wilhemina van Pruisen georganiseerd door de hovelingen)

Mauritshuis: bijdrage in Bewogen Beeld. Op zoek naar Johan Maurits.

2018  ‘De geschiedenis van veilinghuis de Zwaan’ in Veilingcatalogus De Zwaan.

2017 Boek: Cupido en Sideron. Twee Moren aan het hof van Oranje, (Amsterdam 2017)

See reviews / recensies: here

2017, ‘Cupido en Sideron. Zwarte dienaars aan het hof’, in: Haagse Historie nr 5 2017

2016 ‘Onderzoek doen in het Koninklijk Huisarchief naar: de zwarte bedienden van Willem V’ in: Vorstelijk, Koninklijk, Keizerlijk. Archieven van vorstenhuizen in Europa, (red, Yvonne Bos-Rops, Marijke Bruggeman, Gustaaf Janssens), Jaarboek 16 Stichting Archief publicaties, Den Haag 2016

2014  ‘Painted Blacks and radical imagery in the Netherlands’ in: The Image of the Black in Western Art V. ed David Bindman Henry Louis Gates jr. Harvard University Press/ W.E.B. Du Bois Institute.

Review New Yorker:  can-we-know-her-a-portrait-of-a-mixed-race-woman

2013 Cobra aan de gracht,  Ambassade Hotel / Samsara publications/ Cobra on the Canal,  Ambassade Hotel / Samsara publications (216 pages about CoBrA artists in this private collection). NL: 2e druk.

Review Huff Post: http://www.huffingtonpost.com/david-galenson/cobra-on-the-canal_b_4532441.html

2013  ‘Mooi plaatjes, harde geschiedenis. Het verhaal van de Nederlandse slavernij geschiedenis in beeld’ in: De Nieuwe Liefde magazine: (Comments on  Dutch slavery images)

2012 – 11 Hotel Schiller 1912-2012  ISBN 9789090271316

2012 – May. EssayA certain South Africanness, in: The Rainbow Nation – Hedendaagse beeldhouwkunst uit Zuid-Afrika / The Rainbow Nation with contemporary sculpture from South Africa. (pp 33- 41) ed. D. van Broekhuizen, J. Jansen, N. van Zeeland, Beelden aan zee/ W Books ISBN 078 90 400 07514

2011

                         Tentoonstelling Nicholas Hlobo in Oslo 

 ‘Mensen met aanhangsels Mister Motley (Art Magazine)

2011 ‘Verslag conferentie’ Other Views: Art History in (South) Africa and the Global South’. in: ZAM magazine. (waarin door redactionele verandering een hinderlijke onjuistheid is geslopen, m.b.t. Picasso)             
2009 Wakaman, Drawing lines, connecting dots ed.G. Grantsaan, R. Jungerman, E. Schreuder and photography, ISBN 9789077966525 See  >Wakaman<

2008  Black is beautiful Rubens tot Dumas. Tentoonstellingscatalogus Nieuwe Kerk Amsterdam ISBN 978-904008496-6

 • E. Schreuder  (2008). Zwarten’ in de hofcultuur 1300-1900 van propaganda tot troost’, In: E. Kolfin & E. Schreuder (Eds.), Black is beautiful: Rubens tot Dumas (pp 20-31).
 • E. Schreuder  (2008). ‘Mooi zwart, hip zwart en zwarte cultuur  ‘ In: Black is beautiful: Rubens tot Dumas (pp 108-123).
 • E. Schreuder  (2008). Miniaturen’, In: Black is beautiful: Rubens tot Dumas (pp.153).
 • E. Schreuder (2008). ‘Bijbelse verhalen’, In: Black is beautiful: Rubens tot Dumas (p 169).
 • E. Schreuder (2008). ‘Mythologie’, In: Black is beautiful: Rubens tot Dumas (p 193)
 • E. Schreuder, D. Tang (2008). ‘Nieuwe helden en martelaren’, In: Black is beautiful: Rubens tot Dumas (p 273).
 • E. Schreuder (2008). ‘Het exotisch model’,  In: Black is beautiful: Rubens tot Dumas (p 283).
 • E. Schreuder (2008). ‘Zwart is hot in het interbellum’. In: Black is beautiful: Rubens tot Dumas (p 2987-298).
 • E. Schreuder (2008). ‘Afrika in het onderbewuste’,  In: Black is beautiful: Rubens tot Dumas (p 317-318).
 • E. Schreuder (2008). ‘The Diaspora strikes back, Creolisatie, hybride identiteiten en ultieme schoonheid’,  In:  Black is beautiful: Rubens tot Dumas (p 325). Amsterdam [etc.]:
 • E. Schreuder & E. Kolfin (2008).Black is beautiful. Rubens tot Dumas: ‘Verantwoording’, In: E. Kolfin & E. Schreuder (Eds.), Black is beautiful: Rubens tot Dumas (pp. 13-17).
 • En circa 45 besprekingen van getoonde kunstwerken (zie verder op deze website)

In English:

 • E. Schreuder  (2008). Blacks’ in court culture in the period 1300-1900 Propaganda and consolation’, In: Black is beautiful: Rubens tot Dumas (pp 20-31).
 • E. Schreuder  (2008). ‘Black is beautiful, black is hot. The attraction of black culture‘, In: Black is beautiful: Rubens tot Dumas (pp 108-123).
 • E. Schreuder  (2008). ‘Miniatures’, Black is beautiful: Rubens tot Dumas (pp.153).
 • E. Schreuder (2008). ‘Tales from the Bible’, In: Black is beautiful: Rubens tot Dumas (p 169).
 • E. Schreuder (2008). ‘Mythology’, In: Black is beautiful: Rubens tot Dumas (p 193).
 • E. Schreuder, D. Tang (2008). ‘New heroes and martyrs’, In: Black is beautiful: Rubens tot Dumas (p 273).
 • E. Schreuder (2008). ‘The exotic model’, In:  Black is beautiful: Rubens tot Dumas (p 283).
 • E. Schreuder (2008). ‘Black is hot in the interwar years’, In: Black is beautiful: Rubens tot Dumas (p 2987-298).
 • E. Schreuder (2008). ‘Africa in the subconscious 1920-1960’, In: Black is beautiful: Rubens tot Dumas (p 317-318).
 • E. Schreuder (2008). ‘The Diaspora strikes back, Creolisation, hybrid identities and ultimate beauty’,  In: Black is beautiful: Rubens tot Dumas (p 325).
 • E. Schreuder & E. Kolfin (2008).’Black is beautiful. Rubens tot Dumas: Explanation’, In: Black is beautiful: Rubens tot Dumas (pp. 13-17).
 • and around 45 Artwork explanations and interpretations (see this website)

Black is beautiful Rubens to Dumas ISBN 978-90-400-8497-3 

reviews:  >reacties in de media en pers< and >Projecten<  >Black is beautiful<  

2003 ‘De Heilige Familie’ in Liefde uit de Hermitage (p 102) ed.  V. Boele, E. Schreuder, Nieuwe Kerk Amsterdam ISBN 90-400-8911-6

2001 ‘Biografie in data’ in Melle Het vroege werk 1933 – 1945 (pp 27-29) ed Y. Koopmans, E. Schreuder Arnhemse Cahiers no 1, Museum van Moderne Kunst Arnhem. ISBN 90-7286-29-91

2001 ‘”Oog en vertoog” Documentaires over kunst en de filmer als kunstenaar’, in: Kunstlicht jaargang 22, 2001 nr 1  (pp 24-28), Vrije Universiteit Amsterdam

1999 ‘Harmen ((Harmen Hermanus) Meurs Wageningen 1891-1964′ in:  Magie en zakelijkheid, realistische schilderkunst in Nederland 1925 – 1945 (pp 226-229) ed  C. Blotkamp, Y Koopmans   Museum van Moderne Kunst Arnhem

‘Wiep’ in Magie en zakelijkheid, realistische schilderkunst in Nederland 1925 – 1945 (p 229) ed  C. Blotkamp, Y Koopmans   Museum van Moderne Kunst Arnhem

‘Schoonmaakkast “Damesconfectie”1919’ in Magie en zakelijkheid, realistische schilderkunst in Nederland 1925 – 1945 (pp 229-231) ed  C. Blotkamp, Y Koopmans   Museum van Moderne Kunst Arnhem

‘Aanklacht tegen Naziterreur’, 1936 in Magie en zakelijkheid, realistische schilderkunst in Nederland 1925 – 1945 (pp 231) ed  C. Blotkamp, Y Koopmans, Museum van Moderne Kunst Arnhem ISBN 90-40009397  

Black beautiful Rubens to Dumas cover
 • Wakaman, Drawing lines, connecting dots Remy Jungerman en Gillion Grantsaan
 • Magie en Zakelijkheid,schilderkunst in Nederland 1925 - 1945
 • Melle Het vroege werk 1933-1945 Arnhemse Cahiers Nr 1
 • Kunstlicht Film film jr 22 2001 nr 1
 • Liefde uit de Hermitage Waanders De Nieuwe Kerk Amsterdam
Cobra on the canal
11 oktober 2012 feest ontbijt 100 jaar schiller en presentatie boekje