Willem Frederik Cupido ⇒Wilhelmina Cupido⇒ 5 Maurits Hehl ⇒ Dubois

detail Cupido Rijksmuseum

Willem Frederik Cupido was een jongetje van ongeveer zeven jaar, geboren aan de kust van Guinea, dat in 1766 aan stadhouder Willem V werd gegeven. Hij zou zijn hele leven in dienst blijven van de stadhouder. In 1806 stierf hij in Dietz. Hij was inmiddels getrouwd en had op dat moment twee levende kinderen.

Mooie handtekening Cupido voor site

De nazaten van Willem Frederik Cupido:

Wilhelmina Cupido ⇒ 5 Maurits D. A. H. J. Hehl – Dubois

Willem Frederik Cupido (kust van Guinea circa 1758-1806 Dietz) trouwde in 1802 met Catharina Löwe uit Wetzlar.

Zij kregen drie kinderen: Wilhelmina Cupido, Willem Frederik Cupido en Frederik Cupido. Bij de doop van Willem Frederik Cupido waren de voormalige stadhouder prins Willem V en prinses Wilhelmina van Pruisen aanwezig. Het jongetje stierf de volgende dag aan krampen. Frederik Cupido werd niet ouder dan een jaar.

Dochter Wilhelmina Cupido (1802-1862) bereikte daarentegen wel de volwassen leeftijd en kreeg met de Dillenburger Gottfried Hehl in Nederland vijf kinderen.

Haar jongste kind was een zoon: Maurits Daniel Antonie Hendrik Julius Hehl. Hij werd in 1844 in Valkenswaard geboren. Wilhelmina was dan 42 jaar oud.

Maurits Daniel Antonie Hendrik Julius Hehl (Valkenswaard 1844 – 1877)  trouwde vijf jaar na haar dood met Johanna Philippa Hendrika van der Horst von Pritzelwitz. Haar vader was Martinus von Pritzelwitz van der Horst, eerste commies bij de posterijen. Martinus had in 1816 van koning Willem I de titel Von Pritzelwitz gekregen. Een jaar na hun trouwen werd een zoontje geboren dat al snel na de geboorte stierf.
Philippa stierf in 1871 na een kort ziekbed. Maurits hertrouwde vrijwel onmiddellijk en kreeg kort na elkaar nog drie kinderen met Ida Copper. Hij stierf op 32-jarige leeftijd in 1877. De drie kinderen waren Gottfried Hehl uit 1873, Jacobus Johannes Hehl uit 1875 en Johanna Elisabeth Hehl uit 1877

Ida Copper vertrok rond de eeuwwisseling met in ieder geval hun dochter Johanna Elisabeth naar Nederlands- Indië. Johanna Elisabeth Hehl werd net als haar moeder vroedvrouw en trouwde daar in 1901 met Andries Dubois uit het Oost Indisch leger. In 1909 vestigde ze zich in de Amsterdamse Govert Flinckstraat 192 huis met Andries Dubois en hun twee kinderen Andries Dubois geboren in 1903 in Taroeton en Gottfried Dubois in 1905 geboren in Padang.

Dubois Hehl in Amsterdam

Gottfried Dubois zou als KNIL militair in een interneringskamp van de Japanners terechtkomen. Hij was daarvoor aardewerkfabrikant geweest volgens deze kaart.

Gottfried Dubois Jappenkamp

In Nederland zou hij zich in Amstelveen vestigen en werd magazijnbediende. In  1961 werd hij genaturaliseerd.

Johanna Elisabeth Hehl zou in WO II omkomen in het kamp Tjihapit in Bandoeng in Nederlands Indië.

Johanna Elisabethe Dubois Hehl ereveld Panud te Bandung

Gottfried Hehl trouwde waarschijnlijk met Aneta Christina Johanna Hehl en kreeg een dochter Christina Frederika. Christina trouwde in Surakarta en stierf in 1995 (info en foto op myheritage)

Wie aanvullende informatie heeft contact: estherschreuderwebsite@gmail.com

Zie voor meer en het leven van Cupido

Wordt vervolgd