Nog meer nakomelingen van kamerdienaar Cupido

Op 20 september 2017 werd het boek Cupido en Sideron. Twee Moren aan het van Oranje gepresenteerd en ging de … More

Willem Frederik Cupido en zijn 21 achterkleinkinderen

Willem Frederik Cupido was een jongetje van ongeveer zeven jaar, geboren aan de kust van Guinea en daar waarschijnlijk tot … More