De nazaten van Willem Frederik Cupido:

Willem Frederik Cupido werd geboren aan de kust van Guinea, en kwam in 1766 op ongeveer zevenjarige leeftijd aan het hof van stadhouder Willem V terecht. Waarscijnlijk werd hij cadeau gegeven. Hij bleef zijn hele leven in dienst van de stadhouder, trouwde en kreeg drie kinderen. In 1806 stierf hij in Dietz.

Cupido ⇒ Hehl ⇒ Varossieau ⇒ Brittijn ⇒ Hage – Bilsen – Jonkers – Kloot – Weggeman – Demaat – Smit

Willem Frederik Cupido (kust van Guinee circa 1758-1806 Dietz) trouwde in 1802 met Catharina Löwe uit Wetzlar.

Zij kregen: Wilhelmina Cupido, Willem Frederik Cupido en Frederik Cupido. Van deze drie kinderen bereikte alleen Wilhelmina Cupido (Dietz 1802-1862 Vught ) de volwassen leeftijd. Ze kreeg in Nederland met de blonde Dillenburger Gottfried Hehl (Dillenburg 1801-1864 Vught) vijf kinderen.

Wilhelmina’s eerste kind werd in 1832 in Delft geboren. Ze was toen nog niet getrouwd met Gottfried Hehl, maar werd wel zijn huisvrouw genoemd. Mogelijk had hij haar wel zijn huwelijksbelofte gedaan. Wilhelmina Cupido woonde aan het Marktveld wijk 4 nr 417. Haar man was op de citadel in Antwerpen gelegerd.De boreling was  een meisje en werd Wilhelmina Godefridina Hehl of Wilhelmina Godefrida Hehl, genoemd.

geboorte Wilhelmina Godefridina Hehl in Delft 1832 detail

Een jaar later kwam Gottfried bij zijn vrouw en dochter in Delft wonen. Het stel zou pas in 1835 trouwen.

Cupido’s eerste kleinkind Wilhelmina Godefridina Hehl (Delft 1832-1879 Waalwijk),  trouwde in 1853 in Waalwijk met de schoenmaker Leonardus Varossieau  (1821?-?) Waalwijk). Ze kregen zeven kinderen.  Drie overleden jong: Sophina Wilhelmina Varossieau (1853-1857), Josephine Henriette (1858 ) Jan Johan Varossieau (1865-1867) en Arie Johann Varosseiau  die op tienjarige leeftijd overleed in 1878.

Drie dochters bereikten de volwassen leeftijd: Cornelia Leonardina Varossieau (1856-1926), Sophia Godefrida Varossieau (1863-)  en Leonardina Varossieau (1871-1926?)

Willem Frederik Cupido > Wilhelmina Cupido > Wilhelmina Godefrida Hehl > Cornelia Leonardina Varossieau

Cornelia Leonardina Varossieau (Waalwijk 1856 – 1926 Rotterdam) trouwde in Bavel met de koetsier Willem Brittijn (Breda 1857-1936). Het echtpaar verhuisde een paar jaar later naar Rotterdam, waar Willem Brittijn nachtwaker werd. Ze kregen minstens zeven kinderen: 1 Leonardus Johannes Brittijn (Ginneken Bavel 1881-?), 2 Wilhelmus Cornelis Brittijn (Bavel 1881-1942), 3 Hubertus Marinus Brittijn (1884-), 4 Wilhelmina Hubertina Brittijn (1886- 1935), 5 Johanna Christina Brittijn (1889-1977),  6 Karel Brittijn (1892-1945) en 7 Jan Brittijn (1896-?).  (zie verderop voor huwelijken en kinderen)

Varossieau Brittijn in Rotterdam

Hier mist een zoon, Wilhelmus Cornelis. Die is waarschijnlijk al het huis uit.

De tweede dochter van Cupido’s eerste kleinkind Wilhelmina Hehl, Sophia Godefrida Varossieau, trouwde ook met een Brittijn: Jan Cornelis Brittijn (1860-)  uit Den Bosch. Zij gingen in Den Haag wonen. Het echtpaar bleef, lijkt het, kinderloos.

Zie voor de derde achterkleindochter van Cupido Leonardina Varossieau (1871-1926) en haar nakomelingen pagina: Hehl – Varossieau- Felix (nog niet online)

1ste tak achterkleindochter: Leonardus Johannes Brittijn

Willem Frederik Cupido ⇒ Wilhelmina Cupido ⇒ Wilhelmina Godefrida Hehl ⇒ Cornelia Leonardina Varossieau ⇒ Leonardus Johannes Brittijn

Leonardus Johannes Brittijn (1881-1917) trouwde in 1899 in Rotterdam met de zeventienjarige Bernardina Lamerée. Ze kregen minstens zes kinderen: Willem Gerardus Hendrik Brittijn 1900, Johanna Maria Brittijn in 1903, Gerardus Hendrik Brittijn in 1905, Cornelia Leonardina Brittijn in 1907  Bernardina Brittijn in 1908, Wilhelmina Brittijn 1911.

Zijn oudste zoon Willem Gerardus Hendrik Brittijn trouwde met Cornelia Schröder, Ze kregen twee kinderen Everardus Cornelis Brittijn in 1925 en Willy Cornelia Brittijn in 1928.

Johanna Maria Brittijn trouwde in 1924 met Maarten Hage. Ze kregen twee kinderen Bernadina Jacomina Hage en Izak Leonardus Johannes Hage.

Cornelia Leonardina Brittijn trouwde met M van Blisen. Ze kregen Pieternella Bernardina Bilsen 1932-1980

Bernardina Brittijn trouwde met Jacobus Snelders. In 1936 scheidde het echtpaar.

Wilhelmina Brittijn trouwde in 1932 met Jacob Adrianus Kloot. Het echtpaar vierde hun vijftig jarig huwelijk waarbij een foto werd afgedrukt in de krant.

Wilhelmina Brittijn en Kloot

Delpher: Het Vrije Volk 17-8-1982

Tot zover de tak :  Leonardus Johannes Brittijn.

Tak 2 Willem Frederik Cupido ⇒ Wilhelmina Cupido ⇒ Wilhelmina Godefrida Hehl ⇒ Cornelia Leonardina Varossieau ⇒ Wilhelmus Cornelis Brittijn

Wilhelmus Cornelis Brittijn (Bavel 1881-1942 Portugaal) werd koetsier en caféhouder. Hij trad twee keer in het huwelijk met dezelfde vrouw: Hillegonda Adriana Wijnveldt (1883-1939). Ze kregen vijf kinderen: Cornelia Leonardina Brittijn (1907-). Katrina Maria Wilhelmina Brittijn (1910-) Jan Cornelis Brittijn (1914-) Sophia Goverdina Brittijn (1917-) en Willem Cornelis Brittijn (1919-).

Kassière Cornelia Leonardina Brittijn trouwde in 1929 met de loswerkman Heinrich Marinus Weggeman (1899-). Ze kregen twee kinderen: Heinrich Marinus Arie Weggeman  in 1933 en Cornelia Maria Hillegonda Weggeman in 1939.

Katrina Maria Wilhelmina Brittijn trouwde met Carel Cornelis Smit. Ze kregen een zoon Barend Bertus Smit

Tot zover de tak van Wilhelmus Cornelis Brittijn.

Tak 3 is Willem Frederik Cupido > Wilhelmina Cupido > Wilhelmina Godefrida Hehl > Cornelia Leonardina Varossieau > Hubertus Marinus Brittijn.

Hubertus Marinus Brittijn (1884-) was wachtmeester bij de cavalerie en trouwde met Louisa Johanna Elisabeth van Bommel (- 1960 Groningen). Of het echtpaar kinderen kreeg is niet bekend.

Tak 4 is Willem Frederik Cupido ⇒ Wilhelmina Cupido ⇒ Wilhelmina Godefrida Hehl ⇒ Cornelia Leonardina Varossieau ⇒Wilhelmina Hubertina Brittijn.

Wilhelmina Hubertina Brittijn (1886- 1935) trouwde met Theunis Jonkers en kreeg drie kinderen: Hesterina Cornelia Jonkers (1904-1944). Cornelia Leonardina Jonkers (1905-) Theunis Jonkers 1907-1957.

Hesterina Cornelia Jonkers trouwde op vijfentwintig jarige leeftijd met de tweeëndertigjarige Leendert Adriaan Hage. Cornelia Leonardina Jonkers trouwde met Karel Groeneveld, Theunis Jonkers trouwde Gertruud Stevens. Of er kinderen zijn is niet bekend

Tak 5 Willem Frederik Cupido > Wilhelmina Cupido > Wilhelmina Godefrida Hehl > Cornelia Leonardina Varossieau >Johanna Christina Brittijn. Johanna Christina Brittijn (1889 – 1977) trouwde met Pieter Johannes Demaat een handelsreiziger en grossier uit Amsterdam. Ze zijn later gescheiden. Ze vestigden zich in Amsterdam en op hun gezinskaart staan minstens drie kinderen die van Johanna Christina kunnen zijn: Leonardina Demaat, Cornelia Leonardina Demaat en Pieter Demaat.

Brittijn Demaat Amsterdam

Tak 6  Willem Frederik Cupido ⇒ Wilhelmina Cupido ⇒ Wilhelmina Godefrida Hehl ⇒ Cornelia Leonardina Varossieau ⇒Karel Brittijn (1892-1945). Deze caféhouder trouwde in 1917 met Maria Elisabeth Serné (1898-1919). Ze kregen twee zonen Willem Hendrik Brittijn (1918-?) en Hendrik Cornelis Brittijn (1919-?). Mogelijk stierf de moeder in of kort na het kraambed.

cafe Karel Brittijn

Rotterdamsch Nieuwsblad 6-7-1923

Karel Brittijn zou in 1945 in Bandoeng om het leven komen als burger die tegen de vijand vocht.

Tak 7 Willem Frederik Cupido ⇒ Wilhelmina Cupido ⇒ Wilhelmina Godefrida Hehl ⇒ Cornelia Leonardina Varossieau ⇒ Jan Brittijn (1896-?)

Het eerste kleinkind van Cupido heeft ook een Felix tak

Voor aanvullingen foto’s en verbeteringen contact: estherschreuderwebsite@gmail.com

Zie voor het leven van Cupido

Cupido en Sideron Cover 30-8-2017

%d bloggers like this: