detail Cupido Rijksmuseum

Willem Frederik Cupido was een jongetje van ongeveer zeven jaar, geboren aan de kust van Guinea, dat in 1766 aan stadhouder Willem V werd gegeven. Hij zou zijn hele leven in dienst blijven van de stadhouder. In 1806 stierf hij in Dietz. Hij was inmiddels getrouwd en had op dat moment twee levende kinderen.

Mooie handtekening Cupido voor site

De nazaten van Willem Frederik Cupido:

Willem Frederik Cupido (kust van Guinea circa 1758-1806 Dietz) trouwde in 1802 met Catharina Löwe uit Wetzlar.

Zij kregen drie kinderen: Wilhelmina Cupido, Willem Frederik Cupido en Frederik Cupido. Bij de doop van Willem Frederik Cupido waren Willem V en Wilhelmina van Pruisen aanwezig. Het jongetje stierf de volgende dag aan krampen. Frederik Cupido werd niet ouder dan een jaar.

Dochter Wilhelmina Cupido (1802-1862) bereikte wel de volwassen leeftijd en kreeg met de Dillenburger Gottfried Hehl in Nederland vijf kinderen. Op deze pagina de nazaten van zijn derde kleindochter.

Willem Frederik Cupido ⇒ Wilhelmina Cupido ⇒ Christiana Sophia  Cornelia Margareta Hehl ⇒ Waardeloo ⇒ Schouten – Grondel – Molhoek – Rooyen

Op vorige en volgende pagina’s de vier andere kleinkinderen en hun nakomelingen.

20170908 Heren Molshoek AM Minnaard Fotografie (101) detail

Christiana Sophia Cornelia Mararetha Hehl (met dank aan de familie Molhoek)

Christiana Sophia Cornelia Mararetha Hehl (Asten 1840-1919 Den Haag) was Wilhelmina’s vierde kind en derde dochter. Ze trouwde in 1865 met broodbakker Joannes Waardeloo. Het echtpaar kreeg zes kinderen. Godefridus Wilhelmus Johannes Waardeloo in 1870, Christina Wilhelmina Johanna Waardeloo in 1873, Hendrika Waardeloo  in 1884 en Catharina Anna Maria Waardeloo en nog twee dochters.

Godefridus Wilhelmus Waardeloo

Godefridus Wilhelmus Johannes Waardeloo (1870- ) maakte carrière als kapitein en marine commandeur op een opleidingsinstituut. Hij trouwde in Den Helder in 1894 met dienstbode Dina Maria Meulman bij wie hij een dochter, Johanna Wilhelmina Meulman (nazaat Cupido?) uit 1889, erkende.

Zijn oudste zuster, Christina Wilhelmina Johanna Waardeloo (1873-1935) werd strijkster en trouwde in Den Haag met matroos en sigarenmaker Pieter Schouten. Ze kreeg drie kinderen: Catharina Anna Maria Schouten in 1891, Cecilia Jacqueline Waardeloo in 1895 (dit kind was niet van Pieter Schouten) en Pieter Schouten in 1904. 

Cecilia Jacqueline Waardeloo (1895- ) trouwde met letterzetter Hendricus Gilius van Rooijen en kreeg drie kinderen: Hendricus Gilius van Rooijen in 1923, Godefridus Wilhelmus Johannes van Rooijen in 1928 en Cecilia Jacqueline van Rooijen in 1931.  Pieter Schouten (1904-)  werd loopknecht en trouwde in 1926 met Jansje van Lingen.

Het derde kind van Cupido’s kleindochter Christina S.C.M. Hehl  was Hendrika Waardeloo (1884 – 1958) . Zij trouwde in Den Haag met Frederik Cornelis Grondel. Er was al een kind uit zijn eerste huwelijk: Bouchina Everdina Grondel.

Het vierde kind van Cupido’s kleindochter was weer een dochter: Catharina Anna Maria Waardeloo ( Den Haag 1875-1962 Den Haag). Zij trouwde in 1903 met Marius Molhoek en kreeg met hem vier kinderen. Christina Josephina Sophia Cornelia Margaretha Molhoek (waarschijnlijk geen kind Waardeloo?), Marinus (Rinus) Molhoek in Rotterdam in 1904,  Godefridus Wilhelmus Johannes Molhoek in Rotterdam in 1906, Catharina Anna Maria Molhoek 1910 en Kornelia Molhoek in 1912 in Rotterdam.

marinus Molhoek 28-1-1904-6-6-1987Marinus Molhoek

Marinus Molhoek (Rotterdam 1904-1987 Den Haat) trouwde met Barbara Tilzer (1903-1985) en kreeg minstens twee kinderen: Marinus Molhoek in 1938 en Betty Molhoek in 1947.  Marinus Molhoek trouwde en kreeg twee kinderen. Zij kregen allebei ook weer twee kinderen. Een dochter trouwde met een Keereweer.

20170918_163921

Een deel van de stamboom in het Haags Historisch Museum

Zie  website Haags Historisch Museum

Godefridus Wilhelmus Johannes Molhoek (Rotterdam 1906-1980 Vlissingen) werd instrumenten maker en trouwde met Anna Molhoek Emmer. Hij kreeg kinderen en kleinkinderen.

Catharina Anna Maria Molhoek kreeg geen kinderen

Kornelia Molhoek 1912 ?

Nazaten in de pers :  https://www.ad.nl/den-haag/ik-blijk-dus-van-een-zwarte-slaaf-af-te-stammen~a20b5239/

Mocht iemand meer informatie hebben: contact estherschreuderwebsite@gmail.com

Zie voor nazaten van Cupido tot en met heden andere pagina’s Nazaten Cupido.

Over het leven van Cupido en zijn collega Guan Anthony Sideron is verschenen:

%d bloggers like this: