Cupido ⇒ dochter: Wilhelmina Cupido ⇒ kleinkind: 3 Josephine Hehl ⇒ Hemmes ⇒ Van der Elst – Abbenhuis

detail Cupido Rijksmuseum
Cupido op circa 10 jarige leeftijd

Willem Frederik Cupido was een jongetje van ongeveer zeven jaar, geboren aan de kust van Guinea, dat in 1766 aan stadhouder Willem V werd gegeven. Hij zou zijn hele leven in dienst blijven van de stadhouder. In 1806 stierf hij in Dietz. Hij was inmiddels getrouwd en had op dat moment twee levende kinderen.

Mooie handtekening Cupido voor site
Koninklijke Verzamelingen (c)

De nazaten van Willem Frederik Cupido:

Cupido ⇒ Hehl ⇒ Hemmes ⇒ Van der Elst – Abbenhuis

Willem Frederik Cupido (kust van Guinea circa 1758-1806 Dietz) trouwde in 1802 met Catharina Löwe uit Wetzlar.

Zij kregen drie kinderen: Wilhelmina Cupido, Willem Frederik Cupido en Frederik Cupido. Bij de doop van Willem Frederik Cupido waren Willem V en Wilhelmina van Pruisen aanwezig. Het jongetje stierf de volgende dag aan krampen. Frederik Cupido werd niet ouder dan een jaar.

Dochter Wilhelmina Cupido (1802-1862) bereikte wel de volwassen leeftijd en kreeg met de Dillenburger Gottfried Hehl in Nederland vijf kinderen.

Josephina Henriette C.S. Hehl (Ginneken 1-1-1836- 20-7-1897 Den Haag) was haar tweede dochter en derde kind. Josephina trouwde in 1859 in Den Helder met Cornelis Hemmes, bediende bij de adelborsten in Den Helder. Er is dan al een kind erkent. Het gezin verhuisde naar Den Haag waar meer kinderen ter wereld kwamen. Het werden er in totaal zeven.

Dochter Maria Wilhelmina Hemmes werd in 1865 in Den Helder geboren en stierf in 1947 in Den Haag. Ze trouwde in 1894 in Den Haag met voorman Johannes Gradus van der Elst. Ze kregen drie kinderen: Gradus Johannes Cornelis van der Elst in 1894 in Den Haag, Josephina Henriette Cornelia van der Elst in 1899 in Den Haag en Aaltje van der Elst in Rotterdam 1901. 

Gradus Johannes Cornelis van der Elst trouwde in 1921 met Anneke Boot. Ze kregen twee zonen Gradus Johannes Cornelis van der Elst in 1920 en Johannes Cornelis Gradus van der Elst in 1927.

Josephina Henriette Cornelia van der Elst trouwde met Franciscus Abbenhuis.  Ze kregen vier kinderen: Franciscus Abbenhuis in 1924 in Den Haag,  Maria Johanna Abbenhuis in 1928 in Den Haag, Josephina Henriette Cornelia Abbenhuis in 1930 in Den Haag en Johanna Alida Abbenhuis in 1936 in Den Haag.

Maart 1945 werd de naam van vader Franciscus Abbenhuis in de krant gepubliceerd als een van de slachtoffer van de Duitse bezetting in Den Haag (bericht Dagblad voor Leiden en omstreken 29-3-1945).

29-3-1945 Franciscus Abbenhuis

Indien men aanvullende informatie heeft: contact  estherschreuderwebsite@gmail.com

Het Haags Historisch Museum organiseerde 21 juni 2018 een (besloten) nazaten dag. Zie https://www.haagshistorischmuseum.nl/nieuws/avondprogramma-nazaten-cupido

Het leven van de Afrikaanse voorvader Willem Frederik Cupido wordt beschreven in:

About me

In 2008 I was guest curator of the exhibition Black is beautiful. Rubens to Dumas. Important advisors: Elizabeth McGrath (Rubens and colleagues, Warburg institute Image of the Black in Western Art collection), Carl Haarnack (slavery in books), Elmer Kolfin (slavery in prints and paintings) en Adi Martis (contemporary art). Gary Schwartz made his research for The Image of the Black in Western Art available to me.

Black beautiful Rubens to Dumas cover
Black beautiful Rubens to Dumas cover

In 2014 my essay ‘Painted Blacks and Radical Imagery in the Netherlands (1900-1940)’ was published in The Image of the Black in Western Art Volume V (I). (ed. David Bindman, Henry Louis Gates jr.)

In 2017 I published a book about the black servants at the Court of the Royal Van Oranje family. More than a thousand documents have been found about their lives. (only in Dutch)

Cupido en Sideron Cover 30-8-2017

All photos on this site are not intended for any commercial purpose. I have tried to trace all the rules and rights of all images. As far as I know, these images can be used in this way. If you ar a copyright holder and would like a piece of your work removed or the creditline changed then please do not hesitate to contact me.

estherschreuderwebsite@gmail.com