Cupido ⇒ dochter: Wilhelmina Cupido⇒ kleinkind: 5 Maurits D. A. H. J. Hehl – Hehl – Dubois – Coenraad – Krancher – Steinbrenner – Szaszkiewicz

De kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen etc van Cupido deel 5 via kleinkind Maurits

detail Cupido Rijksmuseum

Willem Frederik Cupido was een jongetje van ongeveer zeven jaar, geboren aan de kust van Guinea, dat in 1766 aan stadhouder Willem V werd gegeven. Hij zou zijn hele leven in dienst blijven van de stadhouder. In 1806 stierf hij in Dietz. Hij was inmiddels getrouwd en had op dat moment twee levende kinderen.

Mooie handtekening Cupido voor site

De nazaten van Willem Frederik Cupido: de vijfde lijn van kleinzoon Maurits Hehl.

Wilhelmina Cupido ⇒ 5 Maurits D. A. H. J. Hehl – Hehl – Dubois – Coenraad? – Krancher?

Willem Frederik Cupido (kust van Guinea circa 1758-1806 Dietz) trouwde in 1802 met Catharina Löwe uit Wetzlar.

Zij kregen drie kinderen: Wilhelmina Cupido, Willem Frederik Cupido en Frederik Cupido. Bij de doop van Willem Frederik Cupido waren de voormalige stadhouder prins Willem V en prinses Wilhelmina van Pruisen aanwezig. Het jongetje stierf de volgende dag aan krampen. Frederik Cupido werd niet ouder dan een jaar.

Dochter Wilhelmina Cupido (1802-1862) bereikte daarentegen wel de volwassen leeftijd en kreeg met de Dillenburger Gottfried Hehl in Nederland vijf kinderen.

Haar jongste kind was een zoon: Maurits Daniel Antonie Hendrik Julius Hehl. Hij werd in 1844 in Valkenswaard geboren. Wilhelmina was dan 42 jaar oud.

Maurits Daniel Antonie Hendrik Julius Hehl (Valkenswaard 1844 – 1877)  trouwde met Johanna Philippa Hendrika van der Horst von Pritzelwitz. Haar vader was Martinus von Pritzelwitz van der Horst, eerste commies bij de posterijen. Pritzelwitz van der Horst had in 1816 van koning Willem I de titel Von Pritzelwitz gekregen.

Een jaar na hun trouwen werd een zoontje geboren maar dit jongetje stierf vrij snel na de geboorte. En ook moeder Philippa stierf dat zelfde jaar (1871) na een kort ziekbed.

Maurits, die rijtuigmaker was,  hertrouwde vrijwel direct hierna in Vught met de eenentwintigjarige Ida Copper, een dochter van een muziekmeester uit Rotterdam. Het stel kreeg kort na elkaar drie kinderen. Dat waren Gottfried Hehl in 1873, Jacobus Johannes (Koos) Hehl in 1875 en Johanna Elisabeth Hehl in 1877. Ze hebben hun vader niet lang mee kunnen maken want Maurits stierf op 32-jarige leeftijd in 1877. 

 Ida Hehl- Copper bleek niet weerloos achter te blijven. Ze haalde datzelfde jaar haar examen voor vroedvrouw en kon zo voor een inkomen zorgen.

22 jaar later vertrok Ida, in 1898, op het schip de Merapi van Rotterdam naar Nederlands Indië. Ze werd vergezeld door haar 22 jarige dochter Johanna Elisabeth en haar 23 jarige zoon Jacobus Johannes Hehl. (zie o.a. De locomotief 21-7-1898 Delpher).

tekst gaat verder onder de foto

Merapi coll Rijksmuseum
Merapi coll Rijksmuseum

Zoon Gottfried ging eerder of volgde later.

Aangekomen in Nederlands Indië zette Ida Hehl Copper haar beroep als vroedvrouw voort,  valt af te leiden uit een advertentie die in 1907 werd geplaatst door een bekende.

Ida Hehl Copper

Ida Hehl Copper overleed op 26 december 1912 in Batavia (info http://www.Roosjeroos.nl)

Johanna Elisabeth Hehl werd net als haar moeder vroedvrouw en trouwde in 1901 met Andries Dubois (1870 in Nieuwer Amstel – 1944 Ambarawa/Java) uit het Oost Indisch leger. Met hem kreeg ze twee zonen: Andries Dubois in Taroeton (klopt dit?) en Gottfried Dubois in 1905 Pandang, een stad aan de westkust van Sumatra.

Padang detail collectie Rijksmuseum
Padang detail collectie Rijksmuseum

In Gottfrieds geboortejaar werd in Pandang een volkstelling gehouden. Op dat moment woonden er 1762 Europeanen volgens de telling.

Het verblijf van de familie was er kort, vader Andries Dubois, opzichter tweede klasse bij het leger, werd namelijk overplaatst naar Medan op Sumatra, waar het gezin op officiers Kampement nr 12 ging wonen. Johanna zette ter kennisgeving van haar praktijk als vroedvrouw een advertentie in de krant.

Hehl Dubois Medan 1906

In 1909 vertrok de familie weer, getuige de inboedelveiling die bij een dergelijke verhuizing hoorde in Nederlands Indië.

1909 vertrek fam Dubois uit Medan

Ze gingen voor korte tijd terug naar Nederland.  Johanna Hehl en haar man vestigde zich in de Amsterdamse Govert Flinckstraat 192 huis met hun twee kinderen. Andries Dubois verbleef ondertussen in deze periode ook in Nijmegen (KNIL?)

Dubois Hehl in Amsterdam

In 1911 is Andries Dubois (stamb nr 67624) weer terug in de Oost. Hij blijkt te zijn geplaatst in Atjeh, een provincie van Sumatra, waar dan al jaren een oorlog woedde. Daar werd hij aangesteld als opzichter Genie 1ste klasse van de stoomtram .

Stoomtram Atjeh coll Rijksmuseum
Stoomtram Atjeh coll Rijksmuseum

Of zijn vrouw en kinderen meekwamen naar dit oorlogsgebied is niet duidelijk. Hun huisraad was kort hiervoor wel weer in Bandoeng geveild. De aanstelling in Atjeh duurde een jaar, waarna hij weer teruggeplaatst werd naar Bandoeng. 

De Tweede Wereldoorlog is voor het gezin desastreus. Andries Dubois Sr. stierf, in Ambarawa (waarschijnlijk een jappenkamp) op Java in 1944. Mogelijk zat de inmiddels 74 jarige Andries in dit transport.

Zijn vrouw Johanna Elisabeth Dubois Hehl, de achterkleindochter van Cupido, kwam om in het kamp Tjihapit in Bandoeng.

Tjihapit, Johan Warmer, coll. Museon
Tjihapit, Johan Warmer, coll. Museon
Johanna Elisabethe Dubois Hehl ereveld Panud te Bandung

Hun zoon Gottfried Dubois zou als KNIL militair in een interneringskamp van de Japanners terechtkomen. Hij was daarvoor aardewerkfabrikant geweest volgens deze kaart. De familie had, volgens neef Robert Hehl, een aardewerkfabriek.

Gottfried Dubois Jappenkamp

In tegenstelling tot zijn ouders overleefde Gottfried Dubois de oorlog en het kamp. Later zou hij zich in Nederland in Amstelveen vestigen en werd magazijnbediende waar hij in 1961 tot Nederlander werd genaturaliseerd. Hoe het met zijn broer Andries Dubois is gegaan is vooralsnog niet duidelijk.

De levens van de twee broers van Johanna Elisabeth Dubois – Hehl zijn voor een deel in kaart te brengen dankzij kleinzoons Robert Hehl (Klaten, Midden Java 21 juli 1938-Canada) en Chris Hehl. 

Gottfried Hehl-1
Achterkleinzoon van Cupido: Gottfried Hehl (met dank aan kleinzoon Chris Hehl)

Gottfried Hehl trouwde in 1904 met Maria Louisa Gerrits in Klaten (info Roosjeroos.nl en kleinzoon Robert Hehl). 

tekst gaat door onder deze afbeeldingen.

Ondertrouw G Hehl en Gerrits Klaten
Louisa Hehl Gerrits (met dank aan de familie in Canada)
Louisa Hehl Gerrits (met dank aan de familie in Canada)

In 1906 werd hun zoon Frits Johan Jacobus Hehl geboren en een jaar later Adries Maurits Valentijn Hehl.  De laatste zou tot 1932 als opzichter voor de archeologische dienst in Klaten werken.

AMV Hehl Klaten 1932

Frits en Andries kregen nog een derde broer, geboren in 1912: George Hehl. 

tekst gaat verder onder foto’s

Kinderen van Gottfried Hehl uit huwelijk Louise Gerrits
Zonen van Gottfried Hehl uit huwelijk Louise Gerrits (met dank aan de familie)

Moeder Maria Louisa Gerrits overleed in 1918 in Klaten. Na de dood van Gottfried Hehls vrouw werden de drie jongens verder opgevoed door zijn zuster Johanna Elisabeth Dubois Hehl.

George Hehl
George Hehl (met dank aan zijn zoon Robert Hehl)

Zoon George Hehl, uit het eerste huwelijk van Gottfried,  zou met Josephine Leonie Portier uit Klaten (Midden Java) trouwen. Ze kregen drie kinderen Robert Hehl 1938, Martha Matthilde Hehl en Johannes Hehl.

Midden achter: vader George Hehl, zittende aan de linkerkant: Josephine Leonie.Grootmoeder in sarong en kebaja met haar kleinkinderen Johannes Hehl en naast vader Robert Hehl. Links naast vader: Martha Mathilde, en nicht Maudy Pottier.
Midden achter: vader George Hehl, zittende aan de linkerkant: Josephine Leonie.Grootmoeder in sarong en kebaja met haar kleinkinderen Johannes Hehl en naast vader Robert Hehl. Links naast vader: Martha Mathilde, en nicht Maudy Pottier.

Zoon Andries Hehl trouwde met een Javaanse vrouw en kreeg drie kinderen Paul Hehl, Meta Hehl en Willy Hehl. Andries verongelukte tijdens WOII. Hij was motor ordinance bij het leger. Frits Hehl, trouwde met Tina Portier en kreeg een dochter Ivonne. (informatie van Robert Hehl)

Vader Gottfried Hehl (1873-1936) hertrouwde, na de dood van zijn vrouw, met Annetta Johanna Christine Hakke (zij was weduwe van Carl Joseph Wilhelm Becker). Ze kregen in 1922 een dochter Christina Frederkika Hehl (1922-1995) en een zoon Jan Christoffel Hehl (1926 Ngoepit- Weert 2001) Plus Edward (Edu) William Hehl geboren in 1928 en gestorven in Temple City USA. Edward heeft een dochter en kleinkinderen.

Jan Christoffel Hehl
Jan Christoffel Hehl met dank aan zijn zoon Chris Hehl

Jan Christoffel Hehl trouwde in 1956 met Anna Dirks (1931-2003) geboren in Djokjakarta (info fam. Dirks online). Ze kregen volgens de Fam.Dirks online webpagina vier zonen, waaronder Chris Hehl.

Christina Hehl trouwde in Surakarta met James Benjamin Ferdinand Coenraad en stierf in 1995 (info en foto van haar op myheritage). Ze kregen in ieder geval in 1961 een dochter Myra Francisca Louise Coenraad.

Tijdens WO II werd soldaat Andries Hehl (geb. Klaten 1907 stamnr 16407) krijgsgevangen genomen en in kamp Palembang terecht.

Andries Hehl. JPG

Vrijwel zeker gaat het om dezelfde Andries Hehl uit Klaten die in 1946 een ere graf krijgt.

Andries Maurits Valentijn Hehl

 Frits Johan Jacobus Hehl kwam, volgens de familie, in kamp Kampai Tai terecht en werd daar doodgemarteld.

Frits Johan Jacobus Hehl

Frits Johannes Jacobus Hehl was getrouwd met Augustine Georgine Portier, geboren 9 februari 1914 in Ngawi. Ze kegen een dochter Edith Yvonne Hehl. Edith trouwde in 1963 met Eduard Frans Pronk. Ze kregen twee dochters in 1966 en 1968. De familie woont in de VS.

George Hehl overleed in 1956.

George Hehl graf

Weduwe Hehl-Portier vertrok in 1956 met hun drie kinderen naar Nederland.

Zijn zoon Robert Hehl ging bij de luchtmacht.

Robert Hehl bij luchtmacht 19 jaar
Robert Hehl bij de luchtmacht op 19 jarige leeftijd c.a. 1957 (met dank aan de familie in Canada)

Hij trouwde in 1961 met Sonja Annelieze Bookelaar uit Batavia (1939). Ze kregen twee kinderen een dochter Belinda Joan Hehl in 1962 in Enschede en een zoon George Raymond Hehl in 1964 in Rotterdam. De familie verhuisde later naar Canada en de Verenigde staten.  Joan Hehl trouwde in 1980 met Garry Warren Steinbrenner en heeft een zoon Tyler James Steinbrenner en een dochter Brittany Lane Steinbrenner. Brittany is getrouwd met Nicolas Szaszkiewicz en heeft drie zonen, Bennett Nicolas, Elliott John en Theodore Lane Szaszkiewicz.

De tweede zoon van Maurits Hehl, Jacobus Johannes Hehl (1875) trouwde met Ida Eman uit Soerabaja (1900) (info familie en Roosje Roos). Ze kregen twee in Soerabaja twee kinderen: Johannes Jacobus Hehl (1904) en Ida Maria Hehl (1902). In 1904 deed een J.J. Hehl het Klein-ambtenaren examen in Soerabaja (Oost Java). (De nu ca 28 jarige Johannes Jacobus Hehl?). Jacobus Johannes Hehl sr scheidde van van Ida Eman en hertrouwde met Johanna Wilhelmina Kouthoofd uit Soerakarta. Of  uit dit huwelijk kinderen zijn geboren is niet duidelijk. Johannes Jacobus Hehl sr had zich inmiddels in de Bloemstraat in Solo gevestigd als Juwelier, Instrumentmaker en Horlogier. Waarschijnlijk gaat het om dezelfde Hehl die in 1922 geld ter beschikking stelde voor een loterij (200 gulden) en met biljart kampioenschappen meedeed.

Zijn zoon Johannes Jacobus Hehl jr trouwde met Femmie van Elsen uit Bandung en kreeg zeven kinderen:  Erna Hehl, Eduard Hehl, Donald Helh, Hanny Hehl, Hetty Hehl, Reny Hehl en Roelof Hehl. In 1927 werd een J. J. Hehl overgeplaatst van Manggarai naar Bandoeng en in 1931 verhuisde een J. J. Hehl naar Boekit Doeri 56 in Bandoeng. Hij was onder-opzichter van een werkplaats. Mogelijk gaat het hier om  Johannes Jacobus Hehl jr. Dochter Erna Hehl trouwde met Michael Antonius Krancher. Ze kregen verschillende kinderen, waaronder Judith Krancher.  Eduard Hehl trouwde in 1958 Henriëtte Hoekwater uit Bandung.  Ze kregen geen kinderen.

Veel van de bovenstaande gegevens zijn uit krantenberichten gehaald (Delpher). Daarnaast is een belangrijk deel door Betsy Eimers in kaart gebracht (dank !). Zie https://www.genealogieonline.nl/genealogie-eimers/ 

Herman Keppy plaatste voor mij een oproep plaatste op verschillen fora, waardoor ik in contact kwam met Robert Hehl in Canada. Heel veel dank aan Robert Hehl die hierna veel ontbrekende gegevens aanvulde en mij de prachtige familie foto’s toestuurde.

Wie aanvullende informatie heeft of vergissingen ziet contact:

estherschreuderwebsite@gmail.com

Voor de vele andere nakomelingen van Willem Frederik Cupido, zie onder aan deze pagina.

Zie voor meer over voorvader Willem Frederik Cupido, het jongetje van de kust van Guinea dat op circa zevenjarige leeftijd aan het hof Van Oranje kwam en daar carrière maakte.

Wordt voortdurend bijgewerkt contact estherschreuderwebsite@gmail.com

Het Haags Historisch Museum organiseerde 21 juni 2018 een (besloten) nazaten dag. Zie https://www.haagshistorischmuseum.nl/nieuws/avondprogramma-nazaten-cupido

De inleiding van het boek is hier te vinden.