Cupido ⇒ dochter: Wilhelmina Cupido⇒ kleinkind: 4 Christiana Hehl ⇒ Waardeloo ⇒ Schouten – Van der Meer – Van der Meiden – Grondel – Molhoek – Rooijen – Keereweer – Hublart

detail Cupido Rijksmuseum

Willem Frederik Cupido was een jongetje van ongeveer zeven jaar, geboren aan de kust van Guinea, dat in 1766 aan stadhouder Willem V werd gegeven. Hij zou zijn hele leven in dienst blijven van de stadhouder. In 1806 stierf hij in Dietz. Hij was inmiddels getrouwd en had op dat moment twee levende kinderen.

Mooie handtekening Cupido voor site

De nazaten van Willem Frederik Cupido:

Willem Frederik Cupido (kust van Guinea circa 1758-1806 Dietz) trouwde in 1802 met Catharina Löwe uit Wetzlar.

Zij kregen drie kinderen: Wilhelmina Cupido, Willem Frederik Cupido en Frederik Cupido. Bij de doop van Willem Frederik Cupido waren Willem V en Wilhelmina van Pruisen aanwezig. Het jongetje stierf de volgende dag aan krampen. Frederik Cupido werd niet ouder dan een jaar.

Dochter Wilhelmina Cupido (1802-1862) bereikte wel de volwassen leeftijd en kreeg met de Dillenburger Gottfried Hehl in Nederland vijf kinderen. Op deze pagina de nazaten van zijn derde kleindochter.

Willem Frederik Cupido ⇒ Wilhelmina Cupido ⇒ Christiana Sophia  Cornelia Margareta Hehl ⇒ Waardeloo ⇒ Schouten – Grondel – Molhoek – Rooyen – Hublart

Op vorige en volgende pagina’s de vier andere kleinkinderen en hun nakomelingen.

20170908 Heren Molshoek AM Minnaard Fotografie (101) detail
Christiana Sophia Cornelia Mararetha Hehl (met dank aan de familie Molhoek)

Christiana Sophia Cornelia Mararetha Hehl (Asten 1840-1919 Den Haag) was Wilhelmina’s vierde kind en derde dochter. Ze trouwde in 1865 met broodbakker Joannes Waardeloo. Het echtpaar kreeg zes kinderen. Godefridus Wilhelmus Johannes Waardeloo in 1870, Christina Wilhelmina Johanna Waardeloo in 1873, Wilhelmina Godefrida Johanna Waardeloo 1879, Hendrika Waardeloo  in 1884, Catharina Anna Maria Waardeloo, en nog een dochter.

Godefridus Wilhelmus Waardeloo

Godefridus Wilhelmus Johannes Waardeloo (1870- ) maakte carrière als kapitein en marine commandeur op een opleidingsinstituut. Hij trouwde in Den Helder in 1894 met dienstbode Dina Maria Meulman bij wie hij een dochter, Johanna Wilhelmina Meulman (nazaat Cupido?) uit 1889, erkende.

Zijn oudste zuster, Christina Wilhelmina Johanna Waardeloo (1873-1935) werd strijkster en trouwde in Den Haag met matroos en sigarenmaker Pieter Schouten. Ze kreeg drie kinderen: Catharina Anna Maria Schouten in 1891, Cecilia Jacqueline Waardeloo in 1895 (dit kind was niet van Pieter Schouten) en Pieter Schouten in 1904. 

Wilhelmina Godefrida Johanna Waardeloo 1879 trouwde met Gerardus van der Meer. Ze kregen drie kinderen. Anna van der Meer in 1901. Zij trouwde met Siewert Visser. Hun tweede kind was Gerardus van der Meer in 1902. Hij trouwde met Wilhelmina Anna Swarts. Ze kregen twee kinderen. Gerardus van der Meer in 1928 en Willem Gerardus van der Meer in 1937. Hun derde kind was een dochter: Wilhelmina Christina van der Meer uit 1906. Zij trouwde met Paulus Cornelis van der Meiden en kreeg vier kinderen met hem. Cornelis Willem Karel Hubertus van der Meiden in 1925, Wilhelmina Maria Gerarda Cornelia van der Meiden in 1926, Paulus Cornelis van de Meiden in 1927 en Marie van der Meiden in 1928.

Cecilia Jacqueline Waardeloo (1895- ) trouwde met letterzetter Hendricus Gilius van Rooijen en kreeg drie kinderen: Hendricus Gilius van Rooijen in 1923, Godefridus Wilhelmus Johannes van Rooijen in 1928 en Cecilia Jacqueline van Rooijen in 1931.

Pieter Schouten (1904-)  werd loopknecht en trouwde in 1926 met Jansje van Lingen.

Haar zuster Catharina Anna Maria Schouten (1891-1933) bleef ongetrouwd, maar kreeg wel vijf dochters tussen 1919 en 1929. (informatie van Betsy Eimers) Catharina Anna Maria Schouten in 1919, Christina Wilhelmina Johanna Schouten in 1921, Geertuida Henrietta Schouten 1923 en nog twee dochters. Het derde kind van Cupido’s kleindochter Christina S.C.M. Hehl  was Hendrika Waardeloo (1884 – 1958). Zij trouwde in Den Haag met Frederik Cornelis Grondel. Er was al een kind uit zijn eerste huwelijk: Bouchina Everdina Grondel.

Catharina Anna Maria Waardeloo

Het vierde kind van Cupido’s kleindochter was weer een dochter: Catharina Anna Maria Waardeloo ( Den Haag 1875-1962 Den Haag). Zij trouwde in 1903 met Marius Molhoek (eerder Elise Maria Molhoek) en kreeg met hem vier kinderen. Christina Josephina Sophia Cornelia Margaretha Molhoek, Marinus (Rinus) Molhoek in Rotterdam in 1904,  Godefridus Wilhelmus Johannes Molhoek in Rotterdam in 1906, Catharina Anna Maria Molhoek 1910 en Kornelia Molhoek in 1912 in Rotterdam.

marinus Molhoek 28-1-1904-6-6-1987

Marinus Molhoek

Marinus Molhoek (Rotterdam 1904-1987 Den Haag) trouwde met Barbara Tilzer (1903-1985) en kreeg minstens twee kinderen: Marinus Molhoek in 1938 en Betty Molhoek in 1947.  Marinus Molhoek trouwde en kreeg twee kinderen. Zij kregen allebei ook weer twee kinderen. Een dochter trouwde met een Keereweer.

Godefriedus Wilhelmus Johannes trouwde met Anna Emmer. Zij kregen vier dochter en een zoon Godefriedus Wilhelmus Johannes Molhoek (Arnhem 29-1-1950 – 3-9-2017). Godefriedus Wilhelmus Johannes (Frits)  Molhoek trouwde in 1976 in Goes met Maria Johanna Pieters (1955 Goes). Ze kregen vier kinderen: Jasper Molhoek in 1977, Daan Molhoek in 1979, Govert-Jaap Molhoek in (1980) en Paulina Molhoek in 1983.

Daan Molhoek nazatendag IMG_20180621
Daan Molhoek op de nazatendag 21-6-2018 Haags Historisch Museum
Marianne Molhoek Pieters en Daan Molhoek nazatendag IMG-20180622-WA0001
Marianne (Maria Johanna) Molhoek-Pieters en Daan Molhoek Cupido nazatendag
Anne-Mari de Vries, Ties van der Meer, Marianne Molhoek Pieters en Daan Molhoek op nazatendag IMG-20180622-WA0000
Anne-Mari (Maryam) de Vries, haar zoon Ties van der Meer, Marianne Molhoek Pieters en haar zoon Daan Molhoek op Cupido nazatendag

Govert-Jaap Molhoek is getrouwd met Tiffany Maes (1987). Ze hebben drie jonge kinderen (de namen zijn bij mij bekend).

Paulina Molhoek trouwde in 2012 in Goes met Ramon Hublart (1975 Breda). Ze hebben twee jonge kinderen met de achternaam Hublart. De namen zijn bij mij bekend.

20170918_163921
Een deel van de stamboom in het Haags Historisch Museum

Zie  website Haags Historisch Museum

Catharina Anna Maria Molhoek kreeg geen kinderen.

Kornelia Molhoek 1912 ?

Nazaten in de pers:  https://www.ad.nl/den-haag/ik-blijk-dus-van-een-zwarte-slaaf-af-te-stammen~a20b5239/

Mocht iemand meer informatie hebben of een aanpassing willen: contact estherschreuderwebsite@gmail.com

Het Haags Historisch Museum organiseerde 21 juni 2018 een (besloten) nazaten dag. Zie https://www.haagshistorischmuseum.nl/nieuws/avondprogramma-nazaten-cupido

Over het leven van de Afrikaanse voorvader Willem Frederik Cupido die kamerdienaar was bij stadhouder Willem V en zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen is een boek verschenen.

Zie ook: https://www.genealogieonline.nl/genealogie-eimers/

About me

In 2008 I was guest curator of the exhibition Black is beautiful. Rubens to Dumas. Important advisors: Elizabeth McGrath (Rubens and colleagues, Warburg institute Image of the Black in Western Art collection), Carl Haarnack (slavery in books), Elmer Kolfin (slavery in prints and paintings) en Adi Martis (contemporary art). Gary Schwartz made his research for The Image of the Black in Western Art available to me.

Black beautiful Rubens to Dumas cover
Black beautiful Rubens to Dumas cover

In 2014 my essay ‘Painted Blacks and Radical Imagery in the Netherlands (1900-1940)’ was published in The Image of the Black in Western Art Volume V (I). (ed. David Bindman, Henry Louis Gates jr.)

In 2017 I published a book about the black servants at the Court of the Royal Van Oranje family. More than a thousand documents have been found about their lives. (only in Dutch)

Cupido en Sideron Cover 30-8-2017

All photos on this site are not intended for any commercial purpose. I have tried to trace all the rules and rights of all images. As far as I know, these images can be used in this way. If you ar a copyright holder and would like a piece of your work removed or the creditline changed then please do not hesitate to contact me.

estherschreuderwebsite@gmail.com

%d bloggers like this: