Cupido ⇒ dochter: Wilhelmina Cupido ⇒ kleinkind: 3 Josephine Hehl ⇒ Hemmes ⇒ Ruis ⇒ Hattem – De Jong – Hulshorst – Dekker – Overbeeke – Pasman – De Bruin – Van Bree

Willem Frederik Cupido
Cupido op circa 10 jarige leeftijd. Collectie Rijksmuseum

Willem Frederik Cupido was geboren aan de kust van Guinea en ongeveer zeven jaar toen hij in 1766 aan stadhouder Willem V werd gegeven. Hij zou zijn hele leven in dienst van deze prins van Oranje-Nassau blijven.

Als hij in 1806 in Dietz sterft is hij getrouwd en heeft hij op dat moment twee levende kinderen. Een van deze twee kinderen staat aan het hoofd van een indrukwekkende stamboom met Nederlandse, Canadese, Indonesische, Amerikaanse en Australische nakomelingen tot het heden.

De stamboom van Cupido’s derde kleinkind deel I met de namen:

Hehl ⇒ Hemmes ⇒ Ruis – Hattem – De Jong – Hulshorst – Overbeeke – Dekker – Pasman – De Bruin – Van Bree – Mertens

Gerdina Ruis
Nakomeling van Cupido Gerdina Ruis

Willem Frederik Cupido (kust van Guinea circa 1758-1806 Dietz) trouwde in 1802 in Dillenburg met Catharina Löwe uit Wetzlar.

dsc_3172-oranienstein.jpg

Zij gingen in Dietz bij het paleis Oranienstein wonen, waar Cupido als kamerdienaar werkte, en kregen drie kinderen: Sophia Wilhelmina Cupido, Willem Frederik Cupido en Frederik Cupido.

Alleen dochter Wilhelmina Cupido (Dietz 1802-1862 Vught) bereikte de volwassen leeftijd. Zij verhuisde op zestienjarige leeftijd in 1818 naar Den Haag waar inmiddels Willem I koning is en waar ook zijn moeder Wilhelmina van Pruisen, Wilhelmina Cupido’s peetmoeder, woonde.

Wilhelmina leerde de een jaar oudere blonde Dillenburger Gottfried (Godfried) Hehl (Dillenburg 1801-1864 Vught) kennen en kreeg met hem vijf kinderen.

Haar eerste kind kreeg Wilhelmina in 1832 in Delft op dertigjarige leeftijd aan het Marktveld wijk 4 nr 417. Het was een meisje. Ze werd Wilhelmina Godefrida (Godefridina) Hehl, genoemd. Wilhelmina Cupido werd bij de registratie van haar eerste kind ‘de huisvrouw’ van Gottfried Hehl genoemd, maar was nog niet met hem getrouwd. Mogelijk had hij haar wel een trouwbelofte gedaan.

Gottfried zat onder generaal Baron David Hendrik Chassé in het leger van koning Willem I, de oudste zoon van Willem V (Willem I groeide met Wilhelmina’s vader Cupido op). Gottfried deed mee aan het beleg van de citadel Antwerpen tijdens de Belgische opstand. Velen sneuvelden. Gottfried raakte gewond.

Een jaar later kwam militair en vader Gottfried bij zijn vrouw en dochter in Delft wonen. Toch zou het stel pas in 1835 trouwen. Voor en na hun huwelijk kregen ze in totaal vijf kinderen.

Op deze pagina volgt nu een deel van de stamboom van het derde kind.

Hun derde kind, een dochter, werd in 1836 in Ginneken, bij Breda, geboren en Josephina (of Josephine) Henriette Hehl genoemd. De familie verhuisde naar het vlakbij gelegen Bladel waar Josephine in ieder geval tot haar dertiende (in 1849) naar school ging.

In de collectie Nederland is nog een Dagelijkse muts ook wel strakke muts uit Bavel bewaard gebleven. Deze werd waarschijnlijk ook door de vrouwen van de familie Cupido – Hehl gedragen.

Daagse muts of 'strakke muts' Bavel
Daagse muts of ‘strakke muts’ Bavel

Cupido’s kleindochter trouwde op tweeëntwintigjarige leeftijd in Den Helder in 1859 met de achtendertigjarige bediende van de adelborsten (marineofficieren in opleiding): Cornelis Hemmes.

Den Helder 1859 stoomschip Het Loo
Den Helder 1859 stoomschip Het Loo

Voor dit huwelijk werd toestemming gevraagd aan haar ouders Gottfried Hehl en Wilhelmina Cupido.

Toestemming Hehl en Cupido huwelijk Josephine Henriette met Hemmes

Josephina was een paar maanden eerder in Vught bevallen van haar dochter Sophia. Dit kind werd door haar man bij hun huwelijk erkend.

Erkenning Sophia Hemmes bij huwelijk in trouwakte

Het gezin verhuisde naar Den Haag waar Cornelis geboren was.

Josephina Herniette Hemmes – Hehl (Ginneken 1836- 1897 Den Haag) kreeg zeven kinderen die de volwassen leeftijd bereikten: Sophia Hemmes in 1858, Pieternella Antonia Hemmes in 1861, Johannes Godefridus Hemmes in 1865, Maria Wilhelmina Hemmes in 1865, Christiaan Hubertus Hemmes in 1869, Wilhelmina Sophia Maria Cornelia Hemmes in 1874 en Cornelia Huberta Johanna Hemmes in 1880.

Josephine stierf in het volksstraatje Om en Bij in het Centrum van Den Haag op zestigjarige leeftijd. De familie plaatste een bericht van haar overlijden in de Haagsche Courant van 22-7 -1897. Een dergelijke advertentie was een uitgave.

Josephina Hemmes - Hehl

De krant opent op de voorpagina met nieuws uit De Oost en De West. Er is een wortelziekte in het suikerriet, stormschade bij de tabaksplanten en er heerst in De Oost cholera waaraan al velen honderden stierven. Men heeft er ook last van een ondier, een tijger. Maar, volgens de krant werd het beest, gelukkig met pieken afgemaakt. 

Omdat Josephines eerste dochter Sophia Hemmes veel kinderen en kleinkinderen kreeg, vervolgt deze pagina met alleen haar verdere stamboom.  De vier zusters en twee broers zijn op andere pagina’s uitgewerkt.

Sophia Hemmes 1858

De oudste dochter van Josephine Sophia Hemmes (Vught 1858-1918) trouwde in 1881 in Den Haag met de bode en later behanger Jacob Ruis.

Hemmes Ruis

Ze kregen zes kinderen die de volwassen leeftijd bereikten. Jacob Ruis in Den Haag in 1883, Johannes Ruis in 1887, Maria Hendrika Ruis in 1888, , Joseph Heinrich Ruis in 1892, Sophia Hemmes (buitenechtelijk) in 1896, Anton Ruis in 1900 en hierna nog Christiaan en Pieter die kort na hun geboorte stierven. Al eerder was Joseph Hendrik niet ouder dan een jaar geworden.

Haar oudste zoon Jacob Ruis (1883-1953) trouwde in 1910 met Jantje Nijhof. Voor zover bekend zijn er geen kinderen.

Johannes (Jacobus, Jan) Ruis (1887 – 1982)  trouwde met Helena Margareta Teeuwisse. Zij kregen twee zonen: Johannes Ruis (1913-1982) en Jacob Ruis (1916-1991) dieselmonteur. In 1922 scheidt het echtpaar. Johannes Ruis hertrouwde met de dienstbode Huibertje Louwen. Zij kregen Mattheus Ruis in 1924 en Cornelia Ruis in 1929.

Zoon Joseph Heinrich Ruis (1892-na 1963 )  volgde eerst zijn vader op als behanger en werd later schipper. Hij trouwde in 1913 op eenentwintigjarige leeftijd in Dordrecht met Gerdina Smits. Zij kregen negen kinderen, waarvan er een aantal naar Australië vertrokken: 1 Alida Sophia Ruis 1913, 2 Sophia Gerdina Ruis 1915, Gerdina Ruis 1917, Maria Ruis 1919, Joseph Heinrich Ruis 1922, Johanna Ruis 1924, Johannes Jacobus Ruis 1926, Jacobus Johannes Ruis 1928 en Antonius (Anton) Ruis 1929

Zijn oudste dochter Alida Sophia Ruis (1913- 1998 Deveton Australië) trouwde met Johannes Theodorus Laurentius de Jong. Ze kregen drie kinderen: Martha Gerdina de Jong in Leiden in 1935, Joseph Theodorus Laurentius de Jong in Den Haag in 1937-1938 en Gerdina Margaretha Maria de Jong in Den Haag in 1938. De tweede dochter van Joseph Heinrich Ruis, Sophia Gerdina Ruis trouwde met K.F. Dekker, ze kreeg met hem drie zonen en vertrok ook naar Australië.

Zijn tweede dochter Sophia Gerdina Ruis (Den Haag 1915-1977 Australie) trouwde met Karel Fredrik Dekker. Ze krijgen drie kinderen Karel Frederik Dekker en nog twee zonen Dekker. 

Dochter Gerdina Ruis (1917-2001) trouwde met Arie van Hattem.

A.J.v Hattem en Gerdina Ruis
Trouwen A.J.v Hattem en Gerdina Ruis (met dank aan de familie)

Ze kregen twee dochters Gerdina van Hattem 1942 en Johanna van Hattem 1950 en een zoon Arie Jan van Hattem 1940. Johanna van Hattem kreeg twee kinderen Richard en Angenita. 

Arie Jan van Hattem
Arie Jan van Hattem (met dank aan de familie)

Arie Jan van Hattem trouwde in 1962 met Hillegonda de Wit en kreeg twee dochters: Hillegonda Sabrina van Hattem in 1964 en Hellen Renta van Hattem in 1966. Arie Jan van Hattem scheidde in 1974 en hertrouwde in 1977 met Ebeltje Akker. Ze kregen een zoon Arie Jan van Hattem in 1978.  Hij heeft twee kinderen.

Hillegonda Sabrina van Hattem kreeg twee dochters: Naomi Sabrina de Bruin en Savanna Marielle Jill v Bree en twee zonen Dennis Christiaan Mertens en Arie Jan van Bree. Dennis heeft een zoon en een dochter en Naomi heeft een zoon. Alle drie onder de achttien. 

Hierbij een aantal foto’s van de familie Ruis-Hattem, bovengenoemde nakomelingen van Cupido.

Helen Renta v Hattem

——

Een derde dochter van Joseph Ruis, Maria Ruis (1919-) trouwde met Wilhelm Hendrik Hulshorst. Ze kregen in Den Haag zes kinderen, vijf  zonen en een dochter.

Zijn jongste zoon Anton Ruis 1929 trouwde met Christina Johanna van Leeuwen. Ze kregen drie dochters die nog in leven zijn. (met dank aan een van zijn dochters) 

Zoon Jacob Ruis (1884- )werd arbeider en trouwde in 1910 te Apeldoorn op zesentwintigjarige leeftijd met de tweeëndertigjarige Jantje Nijhof (Apeldoorn 1878-).

Antonius (Anton) Ruis (1900-   ) trouwde twee keer de eerste keer met Alida Johanna Carolina van Bommel de tweede keer met Johanna Francina Verwey. Zij kregen vier dochters: Carolina Ruis, (1920-2005) Antonia Alida Ruis, (1927-1942?) Sophia Ruis (1929-?) en Alida Johanna Ruis (1938-).

Carolina Ruis trouwde met Pieter Gerrit Overbeeke en kreeg twee of drie kinderen.

Cornelis Ruis

Sophia Hemmes een buitenechtelijke dochter.

Wordt vervolgd.

Pieternella Antonia Hemmes werd dienstbode en trouwde met in den Haag in 1882 met Johannes Jacobus Kuis. Het echtpaar bleef waarschijnlijk kinderloos. Van hen geen verder stamboom.

De anderen kinderen van Josephine Hehl zijn op deze pagina’s terug te vinden.

Wilhelmina Cupido – Josephina Hehl – Maria Wilhelmina Hemmes – Van der Elst

Wilhelmina Cupido ⇒ Josephina Henriette C.S. Hehl ⇒Johannes Godefridus Hemmes – Hemmes – Blok

Cornelia Huberta Johanna Hemmes en de Van der Meer tak. 

Het Haags Historisch Museum organiseert 21 juni 2018 een (besloten) nazaten dag. Zie https://www.haagshistorischmuseum.nl/nieuws/avondprogramma-nazaten-cupido

Het leven van Cupido staat hierin beschreven