Black is beautiful, Rubens to Dumas

Black beautiful Rubens to Dumas cover
Black beautiful Rubens to Dumas cover

Nederlands (for English please scroll down):

Black is beautiful Rubens tot Dumas                                                                                           

 

Het onderzoek voor de catalogus

Nadat Esther Schreuder en Alette Fleischer de eerste ideeën hadden uitgekristalliseerd in 2002 en 2003 en de uitgangspunten die hieronder worden beschreven hadden geformuleerd, kon Schreuder met steun van De Nieuwe Kerk, het Amsterdams Fonds voor de Kunsten, VSBfonds en de Mondriaan Stichting tussen 2003 en 2007 alle belangrijke Nederlandse collecties en archieven doorzoeken op kunstwerken van zwarte mensen. Ze werd de gastconservator van de tentoonstelling die de werktitel: Zwart verbeeld had.

Het onderzoeksterrein bleek al snel zo uitgestrekt en zo weinig ontgonnen, dat enige inperking nodig was.

  • Ten eerste richtte het onderzoek zich alleen op kunst gemaakt door kunstenaars uit de Nederlanden.
  • Ten tweede werd de periode bestudeerd vanaf de late middeleeuwen tot en met het heden.
  • Ten derde werden de werken uit België na 1830 niet betrokken in de tentoonstelling en het onderzoek. In dat jaar maakte België zich staatkundig los van Nederland. Ook in de kunsten en in de verbeelding van zwarte mensen ging België daarna zijn eigen weg.
  • Ten vierde werden foto, film en nieuwe media, uitgesloten.
  • Ten vijfde werd kunstnijverheid alleen meegenomen als er een duidelijke relatie bestond met de beeldende kunsten.

Later verbond Elmer Kolfin zich vanuit de Universiteit van Amsterdam structureel aan het project. Hij deed zelf ook onderzoek ten bate van de catalogus, begeleidde een aantal scripties en stages en leidde een werkgroep met als thema zwarte mensen in de kunst van de Gouden Eeuw, waarvan de resultaten door studenten in de catalogus verwerkt konden worden.

Belangrijk was eveneens Elizabeth McGrath die het archief van de Menil Foundation, de initiatiefnemers voor de uitgaven The image of the Black in Western Art, beheerde in The Warburg Institute (Londen). Haar kennis en dit archief bleek van onschatbare waarde voor de keuze van de werken voor de tentoonstelling en het onderzoek daarnaar.

Esther Schreuder selecteerde voor de tentoonstelling (in overleg met het team van de Nieuwe Kerk) :

Kunstenaars: 21e -20e eeuw:  Ina van Zyl (3 works), Iris Kensmil (15 works), Charlotte Schleiffert (1 work), Remy Jungerman (1 work), Gillion Grantsaan (1 work), Elise Tak, (1), Erik van Lieshout (2), Natascha Kensmil (1), Bas Meerman (1), Berend Strik (3), Marlene Dumas (4), Jacob Zekveld (1), Anton Rooskens (2), Karel Appel (1), Charles Roelofsz (1), Johan Dijkstra (1), Jan Wiegers (1), John Raedecker (1), Nola Hatterman (1), Jan Adriaan Donker Duyvis (1), Johan Antonie Reijer Stolk,( 4), Jan Sluijters (4),

19e eeuw: Isaac Israels ( 7), Simon Maris (1), Charles Rochussen (4), Willem de Zwart (1), George Hendrik Breitner (3), Johan Coenraad Leich, (1), PWM Trap (1), Braakensiek (1) Johannes Hendrikus Egenberger (1), Anoniem 19 e eeuw (1),

18e en 17e eeuw: Pieter Tanje naar Philip van Dijck (1), Anoniem 17e eeuw (1), Jan Mostaert (1), Frans van Mieris (1), Gaspar Crayer (1), Jan Visscher (2),Cornelis van Dalen (1), Hendrik Pothoven (1), Rembrandt van Rijn (2), Anthony de Haen (1),  Cornelis Troost (1), Jacques de Gheijn II (1), Jan Mijtens (1), Romeyn de Hooghe (2), Anoniem 17 e eeuw (1), Bernard Picart (6), Philip van Dijck (1), Adriaen Lommelin (1), Jean Baptiste Madou (1), Reinier Vinkeles (3), Manufacture Gobelin (1), Albert Eckhout (3), Frans Post (1), Anoniem 17 eeuw (1), JD Herlein (1), Jacobus van der Schley (1), Abraham Lion Zeelander (1), Anoniem 17e eeuw (1), Ludwig Gottlieb Portman (1), Olfert Dapper (1), Jan Luyken (1), Pieter Ruyven (1), Jan Claudius de Cock, Anoniem 17e eeuw (1), Jan Harmenz Muller naar Hendrick Gotzius (2), Karel van Mander III (2), Franciscus van Steen naar A van Dijk (1), Otto Veen (1),

16e 15e, 14e eeuw: Anoniem 16e eeuw, Jan Boeckhorst (1), Jan van Hoecke (1), Jacob Jordaens (2), Anoniem 16e eeuw (1), Herman Swanevelt (1), Abraham Bloemaert (1), Peter Paul Rubens (1), Jan van Bijlert (1), anoniem 16e eeuw (3), Maerten de Vos (1),  Nijmeegse school (1), Loyset Liedet (1), Anoniem 16e eeuw, Meester van Catharina van Kleef (1), Meesters van de Zwarte ogen (1), Anoniem 15 e eeuw (3), Meester van het Bezboradko getijdeboek (1), Anoniem (in Jacob van Maerlant) 1

scroll naar beneden voor foto’s  van de tentoonstelling, films en verwijzingen naar pers en delen van de catalogus op deze site.

Otto Veen Cupido   Philip van Dijck Fam. Friesheim detail jongen met slavenband coll Centraal Museum Utrecht

Otto Vaenius                                             Philip van Dijck detail Familie Friesheim

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.

estherschreuderwebsite@gmail.com   

zie voor recensies ed >Media and press< 

KNAW in hun onderzoek Verschilzicht over Black is beautiful zie voor pdf hier

—————————————————————————————————————————————-

English

The research 

Esther Schreuder and Alette Fleischer crystallised their initial ideas in 2002 and 2003 and formulated the premises described below. Between 2003 and 2007 Schreuder was able, as guestcurator for an exhibition, with the assistance of De Nieuwe Kerk, the Amsterdams Fonds voor de Kunsten, the VSBfonds and the Mondriaan Foundation, to explore the major Dutch collections and archives, looking for artworks in which black people figured.

The research terrain soon proved such extensive, virgin territory that some boundaries had to be established.

  • Firstly, it was decided that research should focus exclusively on art produced by artists from the Netherlands.
  • Secondly, the period for study should range from the late Middle Ages to the present day.
  • Thirdly, works produced in Belgium after 1830, the year in which this country gained political independence from the Netherlands, would not be included in the exhibition and research, as Belgium had also taken its own direction in the arts and the depiction of black people following this separation.
  • Fourthly, photography, film and new media were excluded, on the grounds that insufficient justice would be done to the unique dynamics of these within the greater whole.
  • Fifthly the applied arts were only to be included if there was a clear relationship with the fine arts.

During the course of this research various specialists enthusiastically joined the project or gave advice. Elmer Kolfin, from the University of Amsterdam, became structurally involved from 2004, conducting research, supervising a number of theses and leading a work group on the theme of black people in the art of the Golden Age, whose results could be incorporated in the Catalogue. Elizabeth McGrath, who has been studying black people in art for many years, put her knowledge and findings unconditionally at our disposal, involving her in regular discussions with the writers of the catalogue concerning the possible meanings and contexts of works. At the Warburg Institute in London McGrath manages the archive of the Menil Foundation, which instigated publication of The image of the Black in Western Art; this archive proved invaluable when we were selecting works and researching these.

scroll down for exhibition pictures and links to films, press and texts.

For more information, please feel free to contact me

estherschreuderwebsite@gmail.com   

See reviews >Media and press< 

—————————————————————————————————————————————-

Maarten de Vos Adoration installation Photo Esther Schreuder (c)
Maerten de Vos Adoration Musee des Beaux Arts Valenciennes installation Nieuwe Kerk Amsterdam 2008 Photo Esther Schreuder (c)

————————————————————————————————————————————–

texts by me on this site fi.i see also category Black is beautiful >>>>>>

—————————————————————————————————————————————-

Films

Film Nalden & Djef  visiting Black is beautiful exhibition  in Dutch

   Joanna on Buku site

link <Film Wife of Mozes> and Prof Elizabeth McGrath    (EN)                                                                               link <Film Stedman and Joanna link>  (EN)

Other links to films made for the exhibition and the website

Most films:  IDtv Production

Research, exhibition, catalogue, website and films where made possible with the support of Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), Mondriaan Stichting, VSB fonds, Prins Berhard Cultuurfonds, Stichting Doen

—————————————————————————————————————————————-

Artists in the show: Ina van Zyl (3 works), Iris Kensmil (15 works), Charlotte Schleiffert (1 work), Remy Jungerman (1 work), Gillion Grantsaan (1 work), Elise Tak, (1), Erik van Lieshout (2), Natascha Kensmil (1), Bas Meerman (1), Berend Strik (3), Marlene Dumas (4), Jacob Zekveld (1), Anton Rooskens (2), Karel Appel (1), Charles Roelofsz (1), Johan Dijkstra (1), Jan Wiegers (1), John Raedecker (1), Nola Hatterman (1), Jan Adriaan Donker Duyvis (1), Johan Antonie Reijer Stolk,( 4), Jan Sluijters (4), Isaac Israels ( 7), Simon Maris (1), Charles Rochussen (4), Willem de Zwart (1), George Hendrik Breitner (3), Johan Coenraad Leich, (1), PWM Trap (1), Braakensiek (1) Johannes Hendrikus Egenberger (1), Anoniem 19 e eeuw (1), Pieter Tanje naar Philip van Dijck (1), Anoniem 17e eeuw (1), Jan Mostaert (1), Frans van Mieris (1), Gaspar Crayer (1), Jan Visscher (2),Cornelis van Dalen (1), Hendrik Pothoven (1), Rembrandt van Rijn (2), Anthony de Haen (1),  Cornelis Troost (1), Jacques de Gheijn II (1), Jan Mijtens (1), Romeyn de Hooghe (2), Anoniem 17 e eeuw (1), Bernard Picart (6), Philip van Dijck (1), Adriaen Lommelin (1), Jean Baptiste Madou (1), Reinier Vinkeles (3), Manufacture Gobelin (1), Albert Eckhout (3), Frans Post (1), Anoniem 17 eeuw (1), JD Herlein (1), Jacobus van der Schley (1), Abraham Lion Zeelander (1), Anoniem 17e eeuw (1), Ludwig Gottlieb Portman (1), Olfert Dapper (1), Jan Luyken (1), Pieter Ruyven (1), Jan Claudius de Cock, Anoniem 17e eeuw (1), Jan Harmenz Muller naar Hendrick Gotzius (2) < Karel van Mander III (2), Franciscus van Steen naar A van Dijk (1), Otto Veen (1), Anoniem 16e eeuw, Jan Boeckhorst (1), Jan van Hoecke (1), Jacob Jordaens (2), Anoniem 16e eeuw (1), Herman Swanevelt (1), Abraham Bloemaert (1), Peter Paul Rubens (1), Jan van Bijlert (1), anoniem 16e eeuw (3), Maerten de Vos (1),  Nijmeegse school (1), Loyset Liedet (1), Anoniem 16e eeuw, Meester van Catharina van Kleef (1), Meesters van de Zwarte ogen (1), Anoniem 15 e eeuw (3), Meester van het Bezboradko getijdeboek (1), Anoniem (in Jacob van Maerlant) 1

—————————————————————————————————————————————

Exhibition pics and the making of the exhibition pics

Opbouw (Installing) Black is beautiful in de Nieuwe Kerk 2008
Opbouw (Installing) Black is beautiful in de Nieuwe Kerk 2008
Iris Kensmil Installation: Granny Nanny, Franz Farnon, Anton de Kom, Marcus Garvey and others
Iris Kensmil Installation: Granny Nanny, Franz Farnon, Anton de Kom, Marcus Garvey and others
BB werkfoto Jungerman
Neil Fortune and Marianne Inkelaar are Installing Remy Jungerman’s Bakru.

BB 080718 inrichten foto Esther Schreuder (c)

Exhibition Black is beautiful Rubens to Dumas in 2008 in de Nieuwe Kerk Amsterdam
Exhibition Black is beautiful Rubens to Dumas in 2008 in de Nieuwe Kerk Amsterdam
Exhibition Black is beautiful Rubens to Dumas in 2008 in de Nieuwe Kerk Amsterdam
Exhibition Black is beautiful Rubens to Dumas in 2008 in de Nieuwe Kerk Amsterdam
Exhibition Black is beautiful Rubens to Dumas in 2008 in de Nieuwe Kerk Amsterdam
Exhibition Black is beautiful Rubens to Dumas in 2008 in de Nieuwe Kerk Amsterdam
Exhibition Black is beautiful Rubens to Dumas in 2008 in de Nieuwe Kerk Amsterdam
Exhibition Black is beautiful Rubens to Dumas in 2008 in de Nieuwe Kerk Amsterdam
Marlene Dumas, Mandela foto Esther Schreuder
Exhibition Black is beautiful Rubens to Dumas in 2008 in de Nieuwe Kerk Amsterdam Marlene Dumas, Mandela
Exhibition Black is beautiful Rubens to Dumas in 2008 in de Nieuwe Kerk Amsterdam
Exhibition Black is beautiful Rubens to Dumas in 2008 in de Nieuwe Kerk Amsterdam, Marlene Dumas
Exhibition Black is beautiful Rubens to Dumas in 2008 in de Nieuwe Kerk Amsterdam, Albert Eckhout kapel Albert Eckhout kapel foto Esther Schreuder
Exhibition Black is beautiful Rubens to Dumas in 2008 in de Nieuwe Kerk Amsterdam

080717 soldiers Mostaert Afrikaanse man, onbekende kunstenaar foto Esther Schreuder

Natascha Kensmi, Gillion Grantsaan, Elise Tak, Marlene Dumas
Bas Meerman, Iris Kensmil Erik van Lieshout foto Esther Schreuder
Bas Meerman, Iris Kensmil Erik van Lieshout
Publiek
Information, films and test on computers