Nog meer nakomelingen van kamerdienaar Cupido

Daily herald
Detail. Bezoek aan de jaarlijkse kermis door familie Van Oranje met Willem Frederik Cupido en Guan Anthony Sideron. Hendrik Pothoven, 1781, Collectie Haags Historisch Museum

Op 20 september 2017 werd het boek Cupido en Sideron. Twee Moren aan het van Oranje gepresenteerd en ging de tentoonstelling Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof open.

De pers had de weken hierna veel aandacht voor de nakomelingen van Willem Frederik Cupido, het Afrikaanse kind dat in 1766 cadeau werd gegeven aan Willem V van Oranje

Inmiddels zijn meer mensen in Cupido’s stamboom gedoken.

Zo kwam Alma Rebel – Van Mourik er, via deze site, achter dat ook zij en haar kinderen nakomeling zijn van het Afrikaanse jongetje. Ze is op zoek gegaan naar oude familie foto’s en wist de door mij gevonden gegevens aan te vullen naar het heden.

4 kinderen Jonkers
De vier kinderen Jonkers (met dank aan Alma Rebel – Van Mourik)

Het gaat hierbij om deze familielijn: Willem Frederik Cupido ⇒ Wilhelmina Cupido ⇒ Wilhelmina Godefrida Hehl ⇒ Cornelia Leonardina Varossieau ⇒Wilhelmina Hubertina Brittijn ⇒ Cornelia Jonkers ⇒ Jacoba Groeneveld ⇒ Alma van Mourik ⇒ drie Rebellen

Cornelia Leonardina Jonkers en Jacoba Groeneveld
Moeder en dochter Cornelia Jonkers en Jacoba Groeneveld (beide nakomeling van Cupido)
Alma Rebel
Dochter van Jacoba Groeneveld: Alma Rebel – Van Mourik
3 Rebellen
Drie Rebellen: Peter Rebel, Inèz Rebel en Rhodé Rebel, kinderen van Alma Rebel van Mourik en Dick Rebel.

Alma’s broer, de auteur, muzikant, componist en tekstschrijver, Ton van Mourik heeft drie dochters en een zoon Menucha van Mourik. Zie voor de site van Ton van Mourik http://www.tonvanmourik.com

Raadsels zijn onderstaande foto’s.

Op deze groepsfoto is Wilhelmina Hubertina Brittijn te zien met haar man Theunis (Teunis) Jonkers. Ze zitten achter de vrouw met de geruite bloes en strik. Wilhelmina zit een beetje schuin, rechts haar man.

Maar wie zijn al die andere mensen?  En waar is dit?

Wilhelmina Hubertina Brittijn en Theunis Jonkers

Andere raadsel is deze foto. Wie zijn dit?

circa 1890

Zijn het ook nakomelingen van Willem Frederik Cupido?

Alle hulp is welkom: estherschreuderwebsite@gmail.com

Een andere speurder, Betsy Eimers, geen nakomeling van Cupido, is inmiddels zo geïntrigeerd geraakt dat zij de puzzel checkte en deze van extra gegevens voorzag. Tot mijn grote verrassing komt hierbij, de familienaam van mijn oma, (Sytske) Van der Schaaf, voorbij. Maar vooralsnog kan ik mij geen nakomeling noemen.

Betsy Eimers heeft Cupido’s stamboom op genealogie online gezet: https://www.genealogieonline.nl/genealogie-eimers/

En er staat een stamboom op Myheritage.

Onder andere mensen met de volgende familienamen kunnen afstammeling van Cupido zijn:

Abbenhuis, Van Beuningen, Bilsen, Blok, Brittijn, Dekker, Demaat, Dubois, Van der Elst, Felix, Hage, Hattem, Hehl, Hemmes, Hublart, Hulshorst, Grondel, De Jong,  Jonkers, Keereweer, Kloot, Meelis, Van der Meer, Van der Meiden, Middendorp,  Molhoek, Van Mourik, Overbeeke, Pasman, Rebel, Van Rhenen, Rooyen, Rooijen, Ruis, Schouten, Smit, Timmers, Van der Schaaf, Varossieau, Waardeloo, Weggeman. Zie elders deze site en het boek voor de uitwerking van Cupido’s stamboom.

 

Dank Alma Rebel en Betsy Eimers !

Het bewogen leven van kamerdienaar Cupido, aan het hof bij Willem V en zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen, is te vinden in:

Cupido en Sideron Cover 30-8-2017
Uitgeverij Balans ISBN 078 94 6000 3508 1