Kamerdienaar Sideron krijgt 285 gulden van Willem V van Oranje – Nassau

Op dit, door Guan Anthony Sideron geschreven, document is te lezen dat hij 285 gulden van stadhouder Willem V krijgt.

Sideron 1792 ontvangen 285 van Willem V
collectie Koninklijke Verzamelingen

Hij krijgt dit bedrag ter vergoeding van de schuld die hij voor zijn collega Willem Frederik Cupido heeft afbetaald. Cupido heeft een schuld opgelopen bij een Haagse kledingmaker. Kassier/ kamerdienaar Pieter Ostheim, is een collega van Sideron en Cupido waar zij nauw mee samenwerken.

285 is een groot bedrag. Lakeien verdienen jaarlijks 120 gulden. De kamerdienaren Cupido en Sideron op dat moment (1792) 500 gulden per jaar.

Het elegante ontvangstbewijs van Sideron is nu op de tentoonstelling Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof te zien in het Haags Historisch Museum. Meer over de schulden van Cupido en de relatie tussen Cupido en Sideron en met de familie Van Oranje in: Cupido en Sideron. Twee Moren aan het hof van Oranje.

For more information  estherschreuderwebsite@gmail.com