Kamerdienaar Sideron krijgt 285 gulden van Willem V van Oranje – Nassau

Op dit, door Guan Anthony Sideron geschreven, document is te lezen dat hij 285 gulden van stadhouder Willem V krijgt.

Sideron 1792 ontvangen 285 van Willem V
collectie Koninklijke Verzamelingen

Hij krijgt dit bedrag ter vergoeding van de schuld die hij voor zijn collega Willem Frederik Cupido heeft afbetaald. Cupido heeft een schuld opgelopen bij een Haagse kledingmaker. Kassier/ kamerdienaar Pieter Ostheim, is een collega van Sideron en Cupido waar zij nauw mee samenwerken.

285 is een groot bedrag. Lakeien verdienen jaarlijks 120 gulden. De kamerdienaren Cupido en Sideron op dat moment (1792) 500 gulden per jaar.

Het elegante ontvangstbewijs van Sideron is nu op de tentoonstelling Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof te zien in het Haags Historisch Museum. Meer over de schulden van Cupido en de relatie tussen Cupido en Sideron en met de familie Van Oranje in: Cupido en Sideron. Twee Moren aan het hof van Oranje.

About me:

In 2008 I was guest curator of the exhibition Black is beautiful. Rubens to Dumas. Important advisors Elizabeth McGrath (Rubens and colleagues, Warburg institute Image of the Black in Western Art collection), Carl Haarnack (slavery in books), Elmer Kolfin (slavery in prints and paintings) en Adi Martis (contemporary art). Gary Schwartz made his research for The Image of the Black in Western Art available to me.

Black beautiful Rubens to Dumas cover
Black beautiful Rubens to Dumas cover

In 2014 my essay ‘Painted Blacks and Radical Imagery in the Netherlands (1900-1940)’ was published in The Image of the Black in Western Art Volume V (I). (ed. David Bindman, Henry Louis Gates jr.)

This image has an empty alt attribute; its file name is the-image-of-the-black-in-western-art.jpg

In 2017 I published a book about the black servants at the Court of the Royal Van Oranje family. More than a thousand documents have been found about their lives. (only in Dutch)

Cupido en Sideron Cover 30-8-2017

All photos on this site are not intended for any commercial purpose. I have tried to trace all the rules and rights of all images. As far as I know, these images can be used in this way. If you ar a copyright holder and would like a piece of your work removed or the creditline changed then please do not hesitate to contact me.

estherschreuderwebsite@gmail.com