De ‘Moor’ Jean Rabo bij Van Oranje

Jean Rabo bij de familie van Oranje

Behalve over het leven van de zwarte kamerdienaren Guan Anthony Sideron en Willem Frederik Cupido zijn er in de Koninklijke verzamelingen ook meerdere gegevens te vinden over hun voorganger Jean Rabo (1714-1769) en over andere mensen met een Afrikaanse of Aziatische herkomst.

Mooi is dat van Jean Rabo niet alleen documenten bewaard gebleven zijn. Hij is op meerder kunstwerken verbeeld. Een aantal werken zijn te zien op de tentoonstelling Afrikaanse bedienden aan het Haagse Hof en afgebeeld in Cupido en Sideron, Twee Moren aan het hof van Oranje.

Een heel bijzonder werk is het grote staatsie portret van Aved. Dit werk is anders nooit zichtbaar, want het hangt in de voor het publiek niet toegankelijke ruimtes.

20170918_162131
Jacques André Joseph Aved, Willem IV, 1747. De kunstenaar Aved volgde een populaire formule voor staatsieportretten van militaire leiders. Collectie ICN.
Jacques Andre Joseph Aved Rabo detail 1747

Rabo’s rol is hier vol bewondering opkijken naar de nieuwe leider van de Republiek der Zeven Provinciën. Het schilderij zit verder vol militaire symboliek.  Willem IV zal als leider van de admiraliteit, de VOC en de WIC de Zeven Provinciën weer groot en machtig maken. Den Haag zal weer een hofstad worden waar hertogen, koningen en zelfs keizers op bezoek zullen komen.

Rabo moet hier ongeveer 33 jaar oud zijn, maar lijkt iets jonger te zijn weergegeven. Dat is niet ongewoon bij zwarte mannen. De kunstenaar heeft Willem IV ook verfraaid. De stadhouder is door een ongeluk op zeer jonge leeftijd behoorlijk gehandicapt en heeft een bochel. Daar is niets van te zien op dit schilderij

Mogelijk wel dicht bij de werkelijkheid zijn de afbeeldingen die van Rabo gemaakt zijn tijdens het opbaren van Willem IV in het Stadhouderlijk kwartier in 1751. En in de rouwstoet in 1752 die Willem IV naar de Nieuwe kerk in Delft begeleidde.

Jan Punt Jean Rabo RP-P-1886-A-10908 detail
Alle drie de prenten komen uit de collectie van het Rijksmuseum

Rabo kwam in 1769 op 55 jarige leeftijd om het leven door verdrinking in de sloot naast een brouwerij. Hij genoot toen al tien jaar een goed pensioen. Er is ook meer over hem en andere voorgangers van Cupido en Sideron te vinden in:

Cupido en Sideron Cover 30-8-2017
Uitgeverij Balans ISBN 078 94 6000 3508 1

About me:

In 2008 I was guest curator of the exhibition Black is beautiful. Rubens to Dumas. Important advisors: Elizabeth McGrath (Rubens and colleagues, Warburg institute Image of the Black in Western Art collection), Carl Haarnack (slavery in books), Elmer Kolfin (slavery in prints and paintings) en Adi Martis (contemporary art). Gary Schwartz made his research for The Image of the Black in Western Art available to me.

Black beautiful Rubens to Dumas cover
Black beautiful Rubens to Dumas cover

In 2014 my essay ‘Painted Blacks and Radical Imagery in the Netherlands (1900-1940)’ was published in The Image of the Black in Western Art Volume V (I). (ed. David Bindman, Henry Louis Gates jr.)

This image has an empty alt attribute; its file name is the-image-of-the-black-in-western-art.jpg

In 2017 I published a book about the black servants at the Court of the Royal Van Oranje family. More than a thousand documents have been found about their lives. (only in Dutch)

Cupido en Sideron Cover 30-8-2017

All photos on this site are not intended for any commercial purpose. I have tried to trace all the rules and rights of all images. As far as I know, these images can be used in this way. If you ar a copyright holder and would like a piece of your work removed or the creditline changed then please do not hesitate to contact me. 

estherschreuderwebsite@gmail.com

1 Comment

Comments are closed.