Le roi est Mort: Bhumibol Adulyadej reigned 71 years, Louis XIV 72

Le roi est Mort: Bhumibol Adulyadej and the king of kings: Louis XIV

dsc_5532

EN: King Bhumibol Adulyadej of Thailand died after 71 years of reign . On television people say (BBC) that he is the longest reigning king of the world.

But that’s not true.

There is in Europe a notorious king who ruled a year longer: Louis XIV. He sat 72 years on the French throne before he died in September 1715. The lying in state and funeral of Louis XIV, also known as the Sun King,  was magnificent.  It is not a  surprise. He is the man who made the palace of Versailles the palace of palaces.

Exactly 300 year later, in 2015, the curators of the Versailles palace put an exhibition on display around the death of Louis XIV.

NL: Koning Bhumibol Adulyadej  is na 71 koning te zijn geweest van Thailand nu in oktober 2016 gestorven.  Op televisie wordt gezegd (BBC)  dat hij de langs regerende koning van de wereld is.

Maar dat klopt niet.

In Europa gaat een beroemde en beruchte koning met één jaar over deze 71 jaar heen: Lodewijk de Veertiende.  Hij zat 72 jaar op de Franse troon voor hij in september 1715 stierf. De opbaring en begrafenis van Lodewijk XIV ook wel de Zonnekoning genoemd was groots.  Dat kan ook niet anders bij een man die het paleis van Versailles tot het paleis der paleizen heeft gemaakt.

In paleis Versailles werd  vorig jaar, precies 300 jaar later,  een prachtige en interessante tentoonstelling ingericht ter herdenking van zijn dood, zijn opbaring en zijn begrafenis.

Le Roi est Mort

dsc_5495

NL De tentoonstelling was op de plek ingericht waar 300 jaar geleden de Zonnekoning daadwerkelijk lag opgebaard en zo gemaakt dat het leek of je even terug in de tijd stapte (een belevenis tentoonstelling)

Bij het bestijgen van de trappen klonk een langzame trommel.

De zaal waar hij driehonderd jaar geleden lag opgebaard, was volledig teruggebracht naar hoe het er toen uitgezien moet hebben. Daarna volgde een tentoonstelling over zijn dood en begrafenissen van andere Europese koningen. In Europa worden Koninklijke begrafenis volgens tamelijk vast liggende tradities uitgevoerd.

Hieronder een beeldverslag

dsc_5498-le-roi-est-mort

EN The exhibition was designed on the spot where 300 years ago the Sun King was actually laid out. The exhibition was made so that it looked like you stepped back in time (an experience exhibition).  Upon ascending the stairs you could hear a slow drum.

The room where he lay dead three hundred years ago, was completely restored to how it must have looked then. This was followed by an exhibition about the death and funerals of Louis XIV and other European royalty.

In Europe, royal burials are carried out according fairly predefined traditions.

dsc_5610

Below a picture report

dsc_5499 dsc_5500 dsc_5611 dsc_5619

dsc_5504 dsc_5510 dsc_5512 dsc_5524 dsc_5528 dsc_5531 dsc_5532 dsc_5542 dsc_5544 dsc_5547 dsc_5548 dsc_5549 dsc_5553 dsc_5555 dsc_5560 dsc_5561 dsc_5563 dsc_5564 dsc_5569 dsc_5570 dsc_5571 dsc_5577 dsc_5587 dsc_5588 dsc_5599