Weer een geschiedenis van een ‘body in Art’ in kaart gebracht: Susanna Dumion

KT 1989 081, 24-03-2006, 10:33,  8C, 7956x7010 (43+864), 100%, standaard, 1/120 s, R39.6, G9.3, B18.7
KT 1989 081, 24-03-2006, 10:33, 8C, 7956×7010 (43+864), 100%, standaard, 1/120 s, R39.6, G9.3, B18.7

Jean Jacques Vrij bracht het leven van Susanna Dumion in kaart.

En niet alleen dat van haar.

Ook van twee vergelijkbare vrouwelijke tijdgenoten die lange tijd in Amsterdam woonden. Alle drie zijn, in de achttiende eeuw, met hun eigenaar naar Nederland gekomen. En alle drie woonden in Amsterdam, eerst, bij hun oorspronkelijke eigenaren aan de grachten. Een van de drie kwam later in het gebouw wat nu museum de Hermitage is terecht. Destijds een tehuis voor ‘besjes’.

Het staat allemaal beschreven in Tijdschrift voor Surinaamse Genealogie. Wi Rutu, jaargang 15 nummer 1 juli 2015. Het artikel heet: ‘Susanna Dumion en twee van haar lotgenoten. Drie Afro-Westindische vrouwen in achttiende-eeuws Amsterdam’.

Geweldig nieuws vind ik want In een eerdere post op deze site vroeg ik mij af wie Susanna Dumion was.

Ik had tijdens mijn onderzoek voor de tentoonstelling Black is Beautiful, Rubens tot Dumas (2008) in een van de vele honderden boeken en archieven die ik doorzocht een afbeelding van haar gevonden. Ze bleek te zijn geportretteerd in 1813 omdat ze honderd was geworden. Een uitzonderlijke leeftijd in die jaren en daarom verzamelde mensen portretten van honderdjarigen. Het portret hing op de tentoonstelling en staat in de bijhorende catalogus.

Hier is de link naar het stuk dat ik schreef voor de catalogusWie weet wie meer over het leven van Susanna Dumion

In 2013 sierde haar portret de affiche van Hoezo Haarlem en Slavernij? .

Jean Jacques Vrij heeft nu haar geschiedenis, die terug te vinden in documenten, uitgezocht. Met zijn zoektocht zijn uitermate interessante gegevens over haar en twee vergelijkbare Afro-Westindische vrouwen boven water gekomen. Er zijn overeenkomsten, maar ook belangrijke verschillen in deze drie levensgeschiedenissen.

De andere twee vrouwen, die hij met gegevens uit documenten uit de vergetelheid trok, zijn Charlotte Magdalena Reda uit Berbice en Elisabeth Maria Antonia Aspasia uit Congo-Suriname.

Daarnaast heeft Jean Jacques Vrij ook een suggestie over wie bovenstaand portret van Dumion kan hebben getekend. Mogelijk de echtgenoot van een van haar erfgenamen.

Meer verklap ik voorlopig niet het tijdschrift is net verschenen.

Wi Rutu is een halfjaarlijkse uitgave van de Stichting voor Surinaamse Genealogie, SSG. Informatie over SSG is te vinden op http://www.surinaamsegenealogie.nl. Wi Rutu wordt gratis toegezonden aan donateurs van SSG. (minimaal 25 euro voor mensen in Nederland en 32,- buiten Nederland)

Dank Jean Jacques !

All photos on this site are not intended for any commercial purpose. I have tried to trace all the rules and rights of all images. As far as I know, these images can be used in this way. If you ar a copyright holder and would like a piece of your work removed or the creditline changed then please do not hesitate to contact me.

estherschreuderwebsite@gmail.com