Bijzonder en uniek document van de experimentele groep Nederland

Hotels opereren van nature in een internationale omgeving. Hun gasten komen uit alle windstreken van de wereld.

De kunstcollectie van het Ambassade hotel weerspiegelt deze internationale sfeer. Kern van de kunstcollectie wordt namelijk gevormd door de werken van de internationale Cobrabeweging.

Van de Cobrakunstenaars zijn zowel Nederlandse als buitenlandse leden vertegenwoordigd.  Nadruk van de collectie ligt op de revolutionaire Cobrajaren tussen 1948 en 1951. Door het hele hotel zijn olieverfschilderijen, werken op papier, beeldhouwwerken, kunstenaarstijdschriften, kunstenaarsboeken en ceramische objecten uit deze turbulente periode te zien.

Meer dan 600 in totaal. Je kunt het daarom ook een klein verborgen Cobra museum aan de Amsterdamse grachten noemen.

En niet zolang geleden werd aan deze collectie wel een zeer bijzonder document toegevoegd:

Het ‘kunstwerk’ dat Appel, Corneille en Constant maakten om de eerste oprichting van de Experimentele groep Nederland te bezegelen.

Oprichting experimentelen document

Nadat Karel Appel, Constant en Corneille elkaar hadden gevonden in 1947 in Amsterdam, richtten zij op 16 december 1947 Reflex, Experimentele groep Nederland op. De drie bloedbroeders doopten hun handen in de verf en sloten een verbond door deze handen af te drukken op een groot vel papier: een zeldzaam moment van eensgezindheid tussen zeer uiteenlopende karakters.

Hierna volgde nog een tweede oprichting met meer kunstenaars en ook dichters.

Nu zijn de kunstenaars wereldberoemd en zijn hun werken in internationale musea terug te vinden. Maar dat is, zoals wel vaker met kunst, niet vanzelf gegaan. In eerste instantie werd hun werk volstrekt niet begrepen. Of erger nog: hun werk schokte.

De schok van het nieuwe.

En naar die schok was museumdirecteur Willem Sandberg precies op zoek. Want de kunstwereld was kort na de Tweede Wereldoorlog ingeslapen.

Reuring!  Dat was wat de kersverse museumdirecteur wilde. En dat kreeg hij in 1949 toen de experimentele groep Nederland opgegaan was in de internationale Cobra beweging en tentoonstelden in het Stedelijk Museum van Amsterdam.

Wat ging hieraan vooraf? En wat gebeurde daarna?

Meer hierover later op deze site en op de site van het Ambassade hotel.

De Ambassade collectie is, behalve voor hotelgasten, vooralsnog alleen op afspraak te bekijken.

Zie voor het bijzondere verhaal achter de collectie  http://www.ambassade-hotel.nl/nl/kunst-cultuur/kunstcollectie/het-verhaal-achter-de-collectie/