Kunst en politiek 1933-1934: De Onafhankelijken en het Stedelijk Museum (1)

In 1933-1934 werden uit het Stedelijk Museum van Amsterdam kunstwerken verwijderd

Wat vooraf ging:

De jaren dertig, van de twintigste eeuw, begonnen roerig voor kunstenaars. Er was een economische crisis die hard aankwam in de kunstsector en in Duitsland kregen de fascisten steeds meer invloed en uiteindelijk zelfs macht. Een van de gevolgen was dat in Nederland de geheime politie actiever. werd Ze kregen de opdracht aanleidingen die tot onrust en oproer konden leiden in kaart te brengen. Een groot aantal individuen werd vastgelegd in geheime politiedossiers, waaronder kunstenaars. Voordeel hiervan is dat enkele aandachttrekkende gebeurtenissen nu vrij goed te reconstrueren zijn aan die hand van die documenten.

Een mooi voorbeeld is de rel rondom het verwijderen van de politieke en seksueel aanstootgevende werken in het SMA (Stedelijk Museum Amsterdam).

Naar het zich laat aanzien was het Harmen Meurs, de voorzitter van kunstenaarsvereniging  De Onafhankelijken, die voorstelde om de in 1932 verboden kunstwerken op de Grosse Berliner Kunstausstellung in Duitsland bij de jaarlijkse De Onafhankelijken tentoonstelling in het SMA te exposeren.

Op 18 Februari 1933 werd de tentoonstelling met de in Duitsland verboden werken geopend.

Horst Strempel Selig sind die geistige armen
Horst Strempel Selig sind die geistige Armen

Anderhalf uur voor de opening maakte directeur Baard van het Stedelijk bezwaar tegen twee schilderijen: een erotisch werk Namiddag van J.H. Moesman en Selig sind die geistig Armen van de Duitse communistische schilder Horst Strempel. Baard wilde dat de werken verwijderd werden. Volgens de communistische krant De Tribune was het bezwaar en de daarop volgende verwijdering van de werken een voorbeeld van “Roomse censuur” dat wil zeggen: een voorbeeld van ‘grof cultuur fascisme’ van een katholieke museumdirecteur.

De Onafhankelijken besloten hun tentoonstelling helemaal te sluiten tot ongenoegen van het SMA en wethouder Boekman. Ze werd naar een andere plek, de JW Brouwerstraat 3, verplaatst. De lege zalen werden door het SMA snel opgevuld met werken van de net overleden schilder Marius Bauer.

De commotie was hiermee niet over: er kwam een oproep door de Socialistische Kunstenaars Kring, het Arbeiders Schrijvers Collectief ‘Links Richten’, de Vereeniging van Vrienden der Sovjet-Unie en de Proletarische Vrijdenkersclub voor een openbare vergadering. Het communistische dagblad De Tribune en andere bladen kondigden de bijeenkomst in Bellevue aan de Marnixstraat aan. Hieronder twee voorbeelden uit De Tribune.

 De Tribune 9-3- 1933

De oproep had succes want er bleken ongeveer 350  mensen op af te zijn gekomen. De geheime inlichtingendienst was er ook en deed verslag en hierdoor weten we nu vrij exact wat er zich heeft afgespeeld. 

In het geheime rapport (nu in Stadsarchief van Amsterdam) is bijvoorbeeld te lezen hoe Max Booleman  de vergadering opent en hoe Harmen Meurs daarna het verloop van de gebeurtenissen weergeeft, Daarbij hekelt hij de autoriteiten, waaronder wethouder Emanuel Boekman, omdat die zich achter elkaar verscholen.

Na Meurs spreekt Jef Last. Last verwijt de kunstenaars dat zij zich op een te hoog platvorm hebben begeven en zo vervreemd zijn van de arbeidersklasse. ‘In deze kapitalistische maatschappij heeft kunst geen waarde, wanneer daaraan niet kan worden verdiend’ schrijft de geheim agent op.

De volgende spreker is David Wijnkoop, lid van de tweede kamer en franctievoorzitter van de CHP in de gemeenteraad van Amsterdam.

David Wijnkoop url

Wijnkoop bespreekt de gang van zaken in de gemeenteraad, de lafheid van de SDAP wethouder Boekman, volgens hem. Hij besluit met dat de communistische partij de enige partij is “die aan de arbeidersklasse den weg wijst naar de overwinning’.

Na Wijnkoop komt de journalist Lodewijk Lopes Cardozo het spreekgestoelte. Hij zal voor beroering zorgen want Cardozo uit kritiek op de houding van de USSR ten opzichte van Duitsland. Rusland plaatste grote orders in het land en steunt daarmee Hitler volgens de spreker. Hij wordt naar aanleiding van deze uitspraken, door het publiek uitgefloten en bijna van het podium getrokken.

Tot slot krijgt Coenraad du Bruin het woord (vermoord in vernietigingskamp Sobibor 1943). Hij blijkt teleurgesteld te zijn in de revolutionaire kunstenaars, daar had hij meer van verwacht. Meurs ontkent hierop dat de Onafhankelijken een revolutionaire organisatie is.

De vergadering wordt kort hierop besloten door Wijnkoop die aan het eind Cardozo beschuldigt van provocatie en hem vergelijkt met Marius van de Lubbe (de man die de Rijksdag in brand stak in Berlijn ES).

De in de oproepen genoemde dichter Martien Beversluis sprak volgens het politierapport niet. De dichter zou zich begin jaren veertig aansluiten bij de N.S.B en de S.S.

Martien Beversluis url schrijversinfo

Een jaar later werd het werk van Harmen Meurs bij De Onafhankelijke verwijderd door de nieuwe voorzitter van de Onafhankelijken. Dat was toen Kees Maks.

De Tribune:

1934 SMA Tribune Meurs

Voor meer informatie over dit onderwerp en Harmen Meurs (ik heb een manuscript over de kunstenaar gebaseerd op een scriptie aangevuld met nieuwe onderzoek) :

About me

In 2008 I was guest curator of the exhibition Black is beautiful. Rubens to Dumas. Important advisors: Elizabeth McGrath (Rubens and colleagues, Warburg institute Image of the Black in Western Art collection), Carl Haarnack (slavery in books), Elmer Kolfin (slavery in prints and paintings) and Adi Martis (contemporary art). And Gary Schwartz made his research for The Image of the Black in Western Art available to me.

Black beautiful Rubens to Dumas cover
Black beautiful Rubens to Dumas cover

In 2012 my Anniversary book: 100 years Schiller 1912-2012 was published. Initiative, idea, text and editing (ES). Design and photography Monica Schokkenbroek.

Schiller in Parool boekje 26-11-2012 Paul Arnoldussen
Schiller in Parool boekje 26-11-2012 Paul Arnoldussen

In 2013 my book Cobra aan de grachtCobra on the Canal was published by Samsara publications.

In 2014 my essay ‘Painted Blacks and Radical Imagery in the Netherlands (1900-1940)’ was published in The Image of the Black in Western Art Volume V (I). (ed. David Bindman, Henry Louis Gates jr.)

In 2017 I published a book about the black servants at the Court of the Royal Van Oranje family. More than a thousand documents have been found about their lives. (only in Dutch)

Cupido en Sideron Cover 30-8-2017

All photos on this site are not intended for any commercial purpose. I have tried to trace all the rules and rights of all images. As far as I know, these images can be used in this way. If you ar a copyright holder and would like a piece of your work removed or the creditline changed then please do not hesitate to contact me. 

estherschreuderwebsite@gmail.com