Honden in de Zuid-Afrikaanse kunst

In Zuid Afrika zijn honden alom vertegenwoordigt in de kunst.

Voor alle culturen in het land lijken het belangrijke dieren te zijn die ingezet kunnen worden voor een waaier aan verschillende betekenissen.

Waar in Nederland honden over het algemeen niet veel verder komen in de beeldende kunst dan de rol van “familielid”, zijn ze in Zuid- Afrika vaak hoofdrolspeler in een visuele voorstelling. De functies die honden kunnen hebben in Z.A. zijn veel breder en inhoudelijk meer gelaagd dan in Nederland of zelfs heel huidig Europa. De mens is niet meer dan een hond, de hond vertegenwoordigd emoties van angst en eenzaamheid en de hond heeft mensenstreken. In tegenstelling tot de onoverbrugbare wig die je zou verwachten tussen de vele culturele groepen van Zuid-Afrika na de Aparheidheid waarin de ‘rassen’ uit elkaar werden gehouden, lijkt de hond de grote gemeenschappelijke deler in de kunst. Zowel in het verleden als in het heden.

In de apartheidsperiode zelf vertegenwoordigt de hond vooral de rol van het kwaad bij de blanken. Maar hij of zij is ook een soulmate voor zwarte Zuid-Afrikanen in de grote gevaarlijke vijandige wereld waarin zij leven.

Louis Maqhubela

De belangrijke relatie tussen hond mens gaat ver terug in de culturen van Zuid- Afrika. Traditioneel kunnen honden bijvoorbeeld belangrijke boodschappers van de voorvaderen zijn. Alles wat een hond doet kan een speciale betekenis hebben. Graaft hij ergens een gat, kan dat betekenen dat een voorvader ergens iets niet goed heeft afgemaakt en nu vraagt of zijn nakomelingen zijn werk willen afmaken. Er wordt dus door sommige groepen heel goed gelet op het gedrag van honden. Daarnaast kunnen delen van de honden zelf, vooral hun tanden, magische en beschermende krachten hebben.

Dog teeth necklace

In de huidige kunst van Zuid Afrika vertegenwoordigen honden vooral vaak gevoelens, of nemen zij de rol van mensen in. Het leven van honden is vergelijkbaar met dat van mensen. De roedels honden die de straten afstruinen zijn in het werk van David Koloane eigenlijk de stadse mens. Ze vertegenwoordigen mensen in de vorm van het dierlijke in de mens, het instinctieve, de slechtheid of juist de kwetsbaarheid.

Sydney Kumalo Seated figure

Er zijn bij verschillende kunstenaars, zowel wit als zwart, half hond half mens beelden  terug te vinden. En niet alleen in de beeldende kunst van Zuid- Afrika spelen honden een hoofdrol. Ook in de mode, literatuur, kinderboeken en andere culturele uitingen zie je ze als vanzelfsprekend op het toneel verschijnen. Een van de mooiste voorbeelden is terug te vinden in de literatuur.

Claudette Schreuders

In het boek Disgrace (1999) van J.M Coetzee lopen de levens van de mensen parallel aan dat van de honden. Een mensenleven en een hondenleven is niet veel waard. De honden zijn, in zijn boek, metaforen voor de toestand waarin de mensen zich bevinden. De hond staat tussen de mensenrassen in. Het is soms veiliger een relatie aan te gaan met een hond dan met een ‘ander’.

Zie de bewerking In Ongenade van Toneelgroep Amsterdam op dit moment hiervan.

Jane Alexander African Adventure

Meer informatie over dit onderwerp en onderzoek naar kunst in Zuid Afrika contact : estherschreuderwebsite@gmail.com

About me

In 2008 I was guest curator of the exhibition Black is beautiful. Rubens to Dumas. Important advisors: Elizabeth McGrath (Rubens and colleagues, Warburg institute Image of the Black in Western Art collection), Carl Haarnack (slavery in books), Elmer Kolfin (slavery in prints and paintings) en Adi Martis (contemporary art). Gary Schwartz made his research for The Image of the Black in Western Art available to me.

Black beautiful Rubens to Dumas cover
Black beautiful Rubens to Dumas cover

In 2014 my essay ‘Painted Blacks and Radical Imagery in the Netherlands (1900-1940)’ was published in The Image of the Black in Western Art Volume V (I). (ed. David Bindman, Henry Louis Gates jr.)

In 2017 I published a book about the black servants at the Court of the Royal Van Oranje family. More than a thousand documents have been found about their lives. (only in Dutch)

Cupido en Sideron Cover 30-8-2017

All photos on this site are not intended for any commercial purpose. I have tried to trace all the rules and rights of all images. As far as I know, these images can be used in this way. If you ar a copyright holder and would like a piece of your work removed or the creditline changed then please do not hesitate to contact me.

estherschreuderwebsite@gmail.com