De Kaapverdische Eilanden in de ogen van de Europese achttiende eeuw / The Cape Verde Islands in the eyes of the Europe’s eighteenth century

Jacobus Schley Kleedy der negers foto Clair Hart de Ruiter

English below

Jacobus van der Schley 1715 –1779 Kleedy der negers aan de Kabo Verde 1747 Gravure In: Antoine-François Prévost 1697 –1763, Historische beschryving der reizen  Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

Jacobus van der Schley staat vooral bekend als cartograaf van het Nederlandse koloniale bezit, maar illustreerde daarnaast talloze boeken voor de hugenoot en uitgever Prosper Marchand 1677 –1756. Hij was leerling van Marchands vriend Bernard Picart (hierover later op deze site meer).

In de boekenserie van Antoine-François Prévost Historische beschryving der reizen, waar de gravure van Van der Schley in staat, wordt veel aandacht besteed aan het leven en de ‘natuurlijke’ omgeving van de Afrikanen.

De afbeeldingen tonen de forten van de Europeanen, zoogdieren, vogels, vissen, de kleding van de mensen en slavernij. Van der Schley, die zelf nooit in Afrika is geweest, baseerde zijn illustraties onder meer op Olfert Dappers (ca. 1636 –1689) Naukeurige beschrijvinge der Afrikaensche gewesten uit 1668. Deze Kaapverdische familie is een variant van een prent in Dappers boek op pagina 407.

Van der Schley verwisselde de plaats van een aantal figuren en liet er ook een paar weg.

Olfert Dapper  pagina 407 foto Clair Hart de Ruiter

Hij heeft de personen veel mooier uitgewerkt dan de onbekende graveur van Dapper. Door zijn grotere tekenvaardigheid en beheersing van de graveertechniek maakte Van der Schley van de nogal houterige en karikaturale figuren in Dapper levensechte mensen. Hij besteedde bijvoorbeeld veel aandacht aan de weergave van spieren in de mannenlichamen. De gezichten zijn schetsmatig gebleven. De toevoeging van een  landschap, de natuurlijke habitat, achter de figuren vergroot de overtuigingskracht van de prent.

Jacobus Schley Kleedy der negers detail foto Clair Hart de Ruiter

English

Jacobus van der Schley (1715-1779) Clothing of the negroes on the Kabo Verde islands, 1747 In: Antoine-François Prévost (1697-1763), Historische beschryving der reizen  The Hague, Koninklijke Bibliotheek

Although Jacobus van der Schley is chiefly known as a cartographer of Dutch colonial holdings, he illustrated scores of books for the Huguenot publisher Prosper Marchand (1677-1756). He was also a pupil of Marchand’s friend Bernard Picart. (later more on Picart on this site)

Antoine-François Prévost’s book series Historische Beschryving der reizen, in which Van der Schley’s engraving appears, pays a great deal of attention to the lives of Africans and their natural environment.

The prints show European forts, mammals, birds, fish, clothing and slavery. Van der Schley never visited Africa himself and based his illustrations on sources such as Olfert Dapper’s (1635-1689) Naukeurige beschrijvinge der Africaensche gewesten from 1668. This Cape Verdian family is a variation on a print in Dapper’s book (p. 407). Van der Schley changed the position of a number of figures and omitted a couple of others.

He also finished his figures much more finely than Dapper’s unknown engraver, his greater drawing skill and mastery of the engraving technique allowing him to turn Dapper’s rather wooden and caricatural creatures into realistic people. Van der Schley paid a great deal of attention to the rendering of the muscles in the male bodies, leaving the faces somewhat sketchy. The addition of an attractive landscape behind the figures enhances the print’s credibility.

Esther Schreuder see catalogue Black is beautiful, Rubens to Dumas 2008 for footnotes and more

Bernard Picart Post here 

 

contact: estherschreuderwebsite@gmail.com