De Oranjes en Zwart verbeeld: Stadhouder Willem V met ‘zijn’ Cupido en Sideron

Detail uit Bezoek van de stadhouderlijke familie aan de Haagse kermis, Hendrik Pothoven 1781, Haags Historisch Museum

De Oranjes en zwart verbeeld 

Zoals velen inmiddels weten, door het prachtige boek De Zwarte met het witte hart van Arthur Japin, kreeg Koning Willem I in 1837 twee Afrikaanse prinsjes onder zijn hoede. Ze dienden als onderpand voor een handelsovereenkomst van de Nederlandse regering in Ghana.

Dat een Europese vorst Afrikaanse kinderen kreeg, was ook vóór 1800 niet ongebruikelijk. Al in het begin van de veertiende eeuw werden zwarte mensen, vaak kinderen, cadeau gegeven aan Noord-Europese vorsten door hun vrienden uit Zuid-Europa. Koning Jean le Bon (Frankrijk, 1319 –1364) kreeg in 1354 van de heerser van Aragon een zwarte man met de naam ‘Jean le Blanc’. Zijn zoon Jean le Duc du Berry ( 1340 –1416) kreeg in 1382 eenzelfde cadeau.Over deze ‘cadeautjes’ is verder weinig bekend.

Maar over de twee zwarte jongens/mannen aan het hof van Willem V 1748 –1806  is meer te achterhalen. Aan de ene kant door de kunstwerken waarop ze voorkomen. En aan de andere kant door de documenten waarin ze genoemd worden of die ze zelf geschreven hebben.

Uitsnede handtekening Sideron 1792 voor site
collectie Koninklijke Verzamelingen (c)

Het gaat hier om Willem Frederik Cupido en Guan Anthony Sideron, die hoogstwaarschijnlijk door de West Indische Compagnie (WIC) in de jaren zestig van de achttiende eeuw zijn gegeven aan de dan nog jonge stadhouder. De WIC gaf wel meer kinderen cadeau aan Europese vorstenhuizen.

Willem werd in 1768 als bestuurslid van de WIC ingezworen. Hij was voorbestemd om bewindvoerder van de WIC en de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) te worden. 

Willem V installatie WIC 1768 Fokke Simon
Willem V installatie WIC 1768 Fokke Simon collectie Rijksmuseum

Uit de documenten in de Koninklijke Verzamelingen is bekend dat Sideron rond 1756 geboren was op Curaçao en in 1763 op zevenjarige leeftijd aan het hof kwam. Cupido wordt voor het eerst in 1766 genoemd, hij blijkt van de kust van Guinea te komen.  De twee jeugdige ‘Moortjes’, zoals ze in de documenten van de Koninklijke Verzamelingen worden aangeduid, kregen een paar jaar opleidingen, waaronder dans en schietles, om daarna jaren dienst te doen bij de prins en zijn gezin. Ze sliepen in hun jeugd, onder andere bij Willem V in de kamer, in de Molenstraat, en apart boven de stallen. Samen met de pages dienden ze, tot vermaak van Willem V. De pages waren de zonen van de adel die ook een opleiding aan het hof kregen. 

Isaac Lodewijk la Fargue van Nieuwland 1726 –1805 maakte in 1766 – 1770 aquarellen van de twee in hun bedienden kleding.

Cupido en Sideron Engels recensieOp al deze aquarellen zijn ze ongeveer tien jaar. Ze komen op nog veel meer werken voor.

Het buitenhof tijdens de haagse kermis met Willem V, Cupido en Cedron door Hendrik Pothoven
Hendrik Pothoven. Het Buitenhof tijdens de Haagse kermis gezien naar de Gevangenpoort, met de stadhouderlijke familie. Collectie Haags Historisch Museum

Hendrik Pothoven schilderde in 1781 Het buitenhof tijdens de Haagse kermis
gezien naar de Gevangenpoort
(zie detail boven). Aan een van de stalletjes staat Willem V met in zijn gevolg duidelijk de twee inmiddels volwassen zwarte mannen.

Pothoven tekende ook twee prachtige studies ten voeten uit van zwarte bedienden. De kans is groot dat dit ook Cupido en/of Sideron zijn. Charles Dumas identificeerde de jongens aan de hand van de kleding, als Cupido of Sideron. Op zowel het schilderij als de tekeningen is de mode voor zwart personeel te zien: de tulband.

Hendrik Pothoven Cupido of Cedron collectie Boymans van Beuningen
Hendrik Pothoven Cupido of Cedron collectie Boymans van Beuningen

Cupido en Sideron stegen snel in de rangorde van de niet adellijke bedienden aan het hof, en hadden wit personeel onder zich. Toen Willem in 1795 voor de patriotten met een klein deel van het hof hals over kop naar Groot Brittannië moest vluchten, nam hij zijn twee zwarte kamerdienaren mee. Hij vertrouwde hen blijkbaar. Cupido vertrok later naar Oranienstein, het bezit van Willem V in het Duitse Dietz, waar hij in oorlogsgebied terecht kwam, hij ontsnapte hier maar ternauwernood aan de legers van de Franse revolutionairen. Sideron, die inmiddels was opgeklommen tot belangrijkste man bij Wilhelmina van Pruisen, bleef zeven jaar in Hampton Court Palace in Engeland, bij Willem V en zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen, tot ook hij eind 1802 naar het landgoed verhuisde. Cupido trouwde dat jaar met Catharina Löwe uit Wetzlar.  Iets meer dan negen maanden later kregen het stel een dochter. Er volgden nog twee kinderen. Alleen dochter, Wilhelmina, bereikte de volwassen leeftijd en kreeg vijf kinderen. Er leven nu nog talloze nakomelingen van Cupido in Nederland. Zie voor de stambomen elders op deze site (onder aan deze pagina).

Met steun van de Gravin van Bylandt stichting, Mondriaan fonds, Prins Bernard Cultuur fonds, Het Haags Historisch Museum en VSB fonds is door mij vier jaar lang onderzoek gedaan naar deze twee mannen en anderen, zoals hun voorganger Jean Rabo en collega Hendrik Adrianis. Dit is gepubliceerd in: Cupido en Sideron Twee Moren aan het hof van Oranje (2017).

Trouw recensie https://www.trouw.nl/cultuur/wie-de-franse-hertogin-wilde-plezieren-gaf-haar-een-afrikaans-kleutertje-cadeau~a07b5e36/

Trouw 23-9-2017 Best besproken verkocht

Zie ook onder andere:

De herkomst van Sideron De herkomst van Cupido De nazaten van Cupido 1758-1863

About me

In 2008 I was guest curator of the exhibition Black is beautiful. Rubens to Dumas. Important advisors: Elizabeth McGrath (Rubens and colleagues, Warburg institute Image of the Black in Western Art collection), Carl Haarnack (slavery in books), Elmer Kolfin (slavery in prints and paintings) en Adi Martis (contemporary art). Gary Schwartz made his research for The Image of the Black in Western Art available to me.

Black beautiful Rubens to Dumas cover
Black beautiful Rubens to Dumas cover

In 2014 my essay ‘Painted Blacks and Radical Imagery in the Netherlands (1900-1940)’ was published in The Image of the Black in Western Art Volume V (I). (ed. David Bindman, Henry Louis Gates jr.)

In 2017 I published a book about the black servants at the Court of the Royal Van Oranje family. More than a thousand documents have been found about their lives. (only in Dutch)

Cupido en Sideron Cover 30-8-2017

All photos on this site are not intended for any commercial purpose. I have tried to trace all the rules and rights of all images. As far as I know, these images can be used in this way. If you ar a copyright holder and would like a piece of your work removed or the creditline changed then please do not hesitate to contact me.

estherschreuderwebsite@gmail.com