• Zwart belicht een film van Tessa Boerman, camera Melle van Essen

Tessa Boerman, Melle van Essen en Irene Kensmil foto Esther Schreuder

Tessa Boerman, Melle van Essen and Irene Kensmil voor Jan Mijtens Portret van Margaretha van Raephorst coll Rijksmuseum Amsterdam De film Zwart belicht werpt nieuw licht op beroemde en minder beroemde kunstwerken, maar ook op onze geschiedenis en cultuur. Vele werken tonen zwarte personages op een opvallende en prominente manier. Het zijn beelden die, als je er eenmaal op geattendeerd bent, confronteren, verwarren en vragen oproepen. In de loop van de film wordt steeds duidelijker hoe stereotiepe beeldvorming het blikveld beperkt heeft en vooral: dat er buiten dat beperkte blikveld veel te ontdekken valt.pict portrait Tessa Boerman 2009 - photo by Samuël Reiziger

Regie Tessa Boerman foto Samuel ReizigerDe film werd gemaakt naar aanleiding van de tentoonstelling Black is beautiful Rubens tot Dumas in de Nieuwe Kerk van Amsterdam 2008. Initiatief en research Esther Schreuder

Comments are closed.