2008 Zwart belicht een film van Tessa Boerman met Elizabeth McGrath

Zwart belicht Painted Black van Tessa Boerman

De film Zwart belicht werpt nieuw licht op beroemde en minder beroemde kunstwerken, maar ook op onze geschiedenis en cultuur. Vele werken tonen zwarte personages op een opvallende en prominente manier. Het zijn beelden die, als je er eenmaal op geattendeerd bent, confronteren, verwarren en vragen oproepen. In de loop van de film wordt steeds duidelijker hoe stereotiepe beeldvorming het blikveld beperkt heeft en vooral: dat er buiten dat beperkte blikveld veel te ontdekken valt.

pict portrait Tessa Boerman 2009 - photo by Samuël Reiziger

Regie Tessa Boerman foto Samuel Reiziger.

De film werd gemaakt naar aanleiding van de tentoonstelling Black is beautiful Rubens tot Dumas in de Nieuwe Kerk van Amsterdam 2008. Initiatief en research Esther Schreuder